Blog: ,,Resomeren, Humuseren, Cryomeren, Ecoleren, wat hoor ik nu allemaal…?'' Rob de Joode

Blog: ,,Resomeren, Humuseren, Cryomeren, Ecoleren, wat hoor ik nu allemaal…?''

Voor een moderne uitvaartbegeleider als Peter Hendriks, van BijZonder in Tynaarlo zijn ze machtig interessant, de technologische mogelijkheden van de lijkbezorging. ‘Er is sowieso veel gaande in de wereld die uitvaartzorg heet. De overname van Yarden door Dela, bijvoorbeeld en fusies tussen begrafenisverenigingen om te kunnen blijven bestaan. Maar voor mij is ook erg interessant dat ze daar in den Haag ook nog eens bezig zijn met een nieuwe wet op lijkbezorging. Die geeft in elk geval de ruimte voor het zogeheten resomeren. En dat is nog maar het begin!’

Tekst: Peter Hendriks in de blogserie Mijn Bijzondere Uitvaarten

In de 96 artikelen die de wet uit 1991 kent staat onder meer wie de lijkschouwing mag doen, hoe lang hij/zij opgebaard mag worden, en ook wat er allemaal met een stoffelijk overschot mag gebeuren.

Andere manieren van uitvaartverzorging

Wanneer iemand is overleden, kan er op dit moment gekozen worden om het lichaam te begraven, te cremeren, het zeemansgraf, of het lichaam beschikbaar te stellen van de wetenschap. Maar er zijn ook andere manieren van uitvaartverzorging in ontwikkeling. Voorbeelden zijn: composteren, cryomeren, ecoleren en resomeren. Deze manieren zijn echter (nog) niet toegestaan in Nederland. Hendriks: ‘Bijna niemand is bekend met de inhoud van minstens één van deze manieren, maar als mensen er uitleg over krijgen, geeft volgens onderzoek bijna één op de vijf Nederlanders aan humuseren, resomeren of ecoleren wel te overwegen voor zijn of haar uitvaart. Veel genoemde reden hiervoor is dat het duurzamer zou zijn, ofwel minder belastend voor het milieu.’

Uitvaartverzorging kan duurzamer

Uit het onderzoek, uitgevoerd door PanelWizard/Kien, in opdracht van SKU, blijkt dat 85% van de Nederlanders op dit moment al weet wat er met zijn of haar lichaam moet gebeuren na overlijden. Een meerderheid (54%) geeft aan gecremeerd te willen worden. Een kwart (26%) geeft aan begraven te willen worden. Velen geven aan nog nooit gehoord te hebben van een andere manier van uitvaartverzorging, zoals humuseren, cryomeren, ecoleren en resomeren. Wanneer wordt uitgelegd wat de manieren van uitvaartverzorging inhouden, geeft 19% aan resomeren en 18% ecoleren te overwegen. Minder mensen overwegen cryomeren (9%) en humuseren (6%). Eén van de redenen om andere manieren van uitvaartverzorging te overwegen is dat het duurzamer, ofwel minder belastend voor het milieu zou zijn. Ruim twee op de vijf Nederlanders vindt het dan ook belangrijk om te worden geïnformeerd over de duurzame mogelijkheden bij een uitvaart. Een meerderheid is echter niet bereid om meer geld uit te geven aan een duurzamere uitvaart.

de verschillende mogelijkheden

Hendirks neemt de verschillende mogelijkheden door: ‘Bij Humuseren wordt het lichaam verwerkt tot compost. Cryomeren is het vriesdrogen van een lichaam waarna door kleine trillingen het lichaam in organische stoffen uiteenvalt. Restanten moeten alsnog gecremeerd of begraven worden. Dat moeten we niet verwarren met cryonisme dat als doel heeft het lichaam in te vriezen in de hoop om in de toekomst verder te kunnen leven. Ecoleren is een behandeling van het lichaam door middel van elektriciteit waardoor het wordt omgezet in een inactief biologisch poeder. Dit poeder kan begraven of uitgestrooid worden. Resomeren tenslotte is het laten ontbinden van het lichaam met loogzout bij hoge druk en temperatuur. Dan blijft er van het lichaam alleen een klein beetje poeder over vergelijkbaar met de asresten na crematie. Demissionair minister Ollongren heeft al laten weten dat resomeren in de nieuwe wet opgenomen gaat worden.’

Hendriks geeft aan graag voorlichting te geven over de nieuwe ontwikkelingen. Mocht u meer informatie wensen over de nieuwe wet, uw verzekeringen, of mogelijkheden aangaande uitvaartwensen, dan kunt u zich wenden tot uitvaartzorg BijZonder. Daar is iedere werkdag van 9 tot 12 uur een vrij inloopspreekuur aan de Gieterstraat 33 in Rolde. Bellen voor informatie, een afspraak maken voor de locatie Tynaarlo, of bezoek bij u aan huis kan op 0592 - 85 34 35 en 050 - 211 0 381. Meer informatie over uitvaartzorg BijZonder is te vinden op uitvaartzorg-bijzonder.nl

- > Blog: ''Mijn eerste uitvaart…''
- > Blog: ,,Er is leven voor, en na de dood. Soms is het BijZonder fijn als er hulp kan zijn''
- > Blog: ,,Peter is gespecialiseerd in dementievriendelijke uitvaarten''
->  Blog: ,,Het gaat om een persoon waarvan is gehouden”

Tiplijn