Blog: ,,Het gaat om een persoon waarvan is gehouden” Rob de Joode Fotografie

Blog: ,,Het gaat om een persoon waarvan is gehouden”

,,Als je er zo over nadenkt, dan is het eigenlijk best wel triest.” Zo verwoordt Peter Hendriks van uitvaartzorg BijZonder onder meer zijn gevoel over een begrafenis waar niemand aanwezig was.

Tekst: Peter Hendriks in de blogserie Mijn Bijzondere Uitvaarten

Het komt een enkele keer voor, een ‘eenzame’ uitvaart waar niemand bij is. Niemand zijn in dit geval familieleden, maar ook vrienden, kennissen of bekenden. Wel zijn daar de mensen die altijd bij een begrafenis aanwezig zijn. Meestal zijn dit twee begraafplaatsbeheerders, soms iemand van de gemeente of de politie en er zijn twee uitvaartverzorgers waaronder Peter Hendriks aanwezig.

Enkele weken geleden overleed er een vrouw een natuurlijke dood. De politie werd ingeschakeld een de dagen en weken daarna werd gepoogd te achterhalen wie de overleden persoon heeft nagelaten. ,,Heel soms kom je dan niemand tegen die de uitvaart op zich wil nemen”, legt Peter Hendriks uit. ,,Wanneer er echt niemand is, dan is de gemeente bij wet verplicht die aan te nemen. In het kader van de Wet op lijkbezorging is de gemeente waarin iemand overlijdt verantwoordelijk.

De gemeente bepaalt of het begraven of cremeren wordt en geeft de opdracht aan een lokale ondernemer. Mocht er later toch familie gevonden worden, dan gaat de rekening alsnog naar de familie”, aldus Hendriks.
De opdracht voor bovengenoemde ‘stille’ uitvaart werd vervolgens aan uitvaartzorg BijZonder gegund waarna Peter Hendriks de zaken aanpakte zoals hij dit bij alle andere begrafenissen doet. De betreffende mevrouw werd in het bijzijn van de begraafplaatsbeheerder, twee begraafplaatsmedewerkers en twee uitvaartverzorgers ter aarde besteld.

Zoals altijd kwam er bij het graf een naambordje en een boeket bloemen, waarbij de kosten voor het naambordje worden gedragen door de steenhouwer en de kosten voor de bloemen worden gedeeld tussen de bloemist en uitvaartzorg BijZonder. ‘’Het is mooi dat er iets bij staat, zegt Peter Hendriks, een naamloos graf en een kaal bultje zand is ook niet alles. De begraafplaatsbeheerder had zich zoals altijd keurig in het pak gestoken. Het gaat toch om de persoon waarvan ooit gehouden is, waarop mensen hebben kunnen bouwen en zij op hen.”

ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om iemand zomaar te laten zakken

Met de weinige informatie die Peter Hendriks had, verkreeg hij een passend gedicht bij een fijne collega (zie kader) paste het iets aan en droeg dat voor. Ook werd er een bijpassend muziekstuk gespeeld. ,,Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om iemand zomaar te laten ‘zakken’. Dat kan ik niet. Ik heb dan het gevoel of ik iemand te kort doe, of dat hij of zij er niet toe doet. Ik stel mij voor dat er iemand van bovenaf op mij neer kijkt en denkt: ‘Die man heeft goed zijn best gedaan voor mij!’ Dan kom ik ook zelf op een prettige manier thuis.”

(Gedicht)
Waar je ook op de aarde ter wereld kwam,
ergens op deze planeet, eens in onbekende jaren,
moet er van je gehouden zijn,
waren er mensen die je kenden, voor je zorgden,
waarop je kon bouwen en zij op jou.
Hebben ze je uitgezwaaid?
Met goede raad overladen?
Of vertrok jij met stille trom, omdat er niemand meer was?
Weet je, ik kan niet geloven dat er nergens op deze globe,
iemand is die aan je denkt, zich je herinnert en je mist.
De hei was een rustpunt in jou bestaan,
daar kon je dromen en verlangen
en je ziel op de wind laten varen.
Nu zal de grond je bedekken,
neemt de planeet je in haar op,
zoals ze dat doet met wat ze gaf,
en zal je gedenken.

naar: M. de Bruijne

Andere blogs in de blogserie Mijn Bijzondere Uitvaarten

- > Blog: ''Mijn eerste uitvaart…''
- > Blog: ,,Er is leven voor, en na de dood. Soms is het BijZonder fijn als er hulp kan zijn''
- > Blog: ,,Peter is gespecialiseerd in dementievriendelijke uitvaarten''

Tiplijn