Raad stelt bijna 300.000 euro beschikbaar voor proeftuin Lariks

Raad stelt bijna 300.000 euro beschikbaar voor proeftuin Lariks

Een week geleden is in de consulterende vergadering uitgebreid gesproken over het gasvrij maken van de wijk Lariks. In de raadsvergadering werd die discussie nog eens dunnetjes overgedaan. Het voorstel werd aangenomen. Wethouder Karin Dekker kan dus verder met het project.

De fracties konden het niet laten om nogmaals hun stokpaardjes te bereiden. Stokpaardjes die natuurlijk de argumenten voor of tegen het voorstel onderstreepten.

Leren van de proeftuin
Cor Staal (ChrU) herhaalde zijn oproep aan het college om alvast te beginnen met de zogenaamde no-regret maatregelen, zoals isoleren en dergelijke. Dat levert de bewoners direct voordeel op en maakt ze mogelijk enthousiast voor het project. En als het project Lariks de eindstreep niet haalt houden de bewoners er toch wat aan over. Cindy Vorselman (PvdA) benadrukte het aspect proberen en leren. Zelfs als het project mislukt dan leren we ervan. Het goede gesprek en het goede contact met de bewoners is volgens haar ook belangrijk. Hans Marskamp (GrL) zei uit te kijken naar de reactie uit de markt, want dan blijkt wat de proeftuin zal opleveren. Ook Bert Homan (VVD) benadrukte het leerproces. Het stelt ons in staat te onderzoeken of aquathermie voor woningen uit de jaren 60 en 70 gaat werken. Volgens hem kunnen de no-regret maatregelen binnen het bestaande project uitgevoerd worden. Adinda Bornkamp (D66) vroeg aandacht voor te koppeling van de energietransitie aan sociale aspecten van de wijk. Jannie Drenthe (SP) vroeg aandacht voor het uitgangspunt 3-maal lokaal. Op basis van de provinciale uitgangspunten zou de overheidsbemoeienis zelfs 50% kunnen worden. Zij wilde ook het aanbrengen van zonnepanelen op het dak in dit project onderbrengen.

Niet de goede weg
Henk Santing (PLOP) was ook van mening dat er volop geïsoleerd moest worden in de wijk Lariks. Isoleren los van het project was zijn oproep. Hij stelde vast dat de huidige plannen zover afwijken van de oorspronkelijke plannen, dat stoppen volgens hem beter is. Bovendien ie er sprake van tekorten. Clemens Otto (50plus) riep het college op te wachten op toekomstbestendige alternatieven. Wachten op wetenschappelijke resultaten en waterstof  was zijn oproep. Ronald Witteman (CDA) zei van dit project geen resultaten te verwachten en stelde voor de stekker uit het project te trekken. Martine Deen (lstD) stelde vast dat er tot nu toe ongeveer 800.000 euro is uitgegeven aan overleg en organisatiekosten; veel papier en gepraat. Ook het nieuwe krediet ( ¬ 300.00) gaat daar naartoe. Het wordt tijd voor concrete daden. Dit is niet de goede weg. En wat gaat het de inwoners kosten? Albert Smit (AC) stelde voor af te remmen om alle mogelijkheden te kunnen bekijken, zoals bijvoorbeeld de optie waterstof. We zullen nog lang afhankelijk blijven van aardgas was zijn conclusie.

Nu het woord aan de markt
Wethouder Karin Dekker zei dat het de inwoners niets zou kosten. Dat was het uitgangspunt bij het maken van de plannen. De totale energiekosten zijn voor en na de transitie hetzelfde. Zij betoogde nogmaals dat het project een proeftuin was. En volgens de huidige berekeningen is het een haalbaar project. Nu moet nog blijken of de marktpartijen die berekeningen onderschrijven. Nu de stekker uit het project halen is niet zinvol, want dat is kapitaalvernietiging. Bovendien is er dan ook niets geleerd omdat het project niet is afgemaakt. Zij zegde toe nader te onderzoeken in hoeverre de no-regret binnen de huidige projectregels uit te voeren zijn.

ChrU, PvdA, GrL, VVD, D66 en SP stemden voor het beschikbaar stellen van het krediet. PLOP, 50plus, CDA, lstDeen en AC stemden tegen.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

Tiplijn