Uitbreiding kloosterveen omgeven door onzekerheden

Uitbreiding kloosterveen omgeven door onzekerheden

Om de wijk Kloosterveen verder te ontwikkelen moet een ontwikkelstrategie opgezet worden. Het college vraagt de raad € 350.000 vrij te geven om deze plannen te kunnen ontwikkelen. Maar het is wel een ontwikkeling waar een “wolkje boven hangt.”

In het verleden heeft de raad zich uitgesproken om Kloosterveen versneld te ontwikkelen, omdat er een groot gebrek is aan woningen. Over de uitbreiding was dan ook geen discussie. De wijk Kloosterveen ligt echter relatief dicht tegen het Fochteloërveen aan, dat betekent dat de natuurontwikkeling en de stadontwikkeling op gespannen voet staan.

Stikstof en foerageergebied    
De raad heeft begin dit jaar een brief gehad waarin het college meldde dat voor de zomer aan de raad uitsluitsel zou worden gegeven over het Fochteloërveen als foerageergebied en de stikstof gevoeligheid.

Adinda Bornkamp (D66) wilde van het college weten of dit raadsvoorstel niet te vroeg kwam. Albert Smit (AC) stelde vast dat er veel geruchten zijn over wat wel en niet kan met betrekking tot het Fochteloërveen, maar wat doet de wethouder om de uitbreiding te laten doorgaan?  Sjoerd Bakker (GrL) en Ingeborg Trul (CDA) stelden vast dat de kans bestaat nu veel uit te geven aan iets wat uiteindelijk niet gerealiseerd kan worden.

Wethouder Karin Dekker betoogde dat er “boven de uitbreiding van Kloosterveen een wolkje hangt.” De bedoeling is parallel aan de onderzoeken aan de slag te gaan. En de mogelijke uitbreiding voor te bereiden. Wachten tot er duidelijkheid is, kost te veel tijd. En als de wetgever ons tot andere daden dwingt zullen wij daarna handelen. “Maar als we aan de bak kunnen moeten we de plannen klaarliggen!”

De raad besloot de kredietaanvraag doorontwikkeling van Kloosterveen als bespreekstuk te agenderen.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

Tiplijn