Liggen er nog investeringskansen in vastgoed?

Liggen er nog investeringskansen in vastgoed?

Het zal u niet ontgaan zijn: de woningmarkt in Nederland is oververhit, en het einde is nog niet in zicht. Zo is nieuwbouw namelijk nog steeds onzeker door de stikstof crisis.

Prijzen rijzen de pan uit, en starters krijgen steeds moeilijker een huis. Funda advertenties voor een “kippenhok” in Amsterdam voor twee ton worden massaal gedeeld. Al met al kun je stellen dat de woningmarkt op slot zit.

Alternatieven
Nu de woningmarkt voor particulieren op slot lijkt te zitten, zijn er dan nog kansen in vastgoed? Als we kijken waar nog wel volop wordt gebouwd komen we uit bij… de distributiecentra!

Na een topjaar in 2020 brak deze sector in 2021 weer records. Het volume aan totale beleggingen in deze sector van de vastgoedmarkt steeg met meer dan 60%.

De groei is opmerkelijk gezien het feit dat het beleggingsvolume in de vastgoedsector in totaal is gedaald, voornamelijk doordat de particuliere woningmarkt zo oververhit is. Maar waarom groeit deze sector zo hard?

Trends
Uit recent onderzoek onder spelers in de logistiek blijkt dat bijvoorbeeld 95% van ondervraagden verwacht de komende drie jaar dezelfde of meer ruimte nodig heeft, en zelfs bijna de helft van de ondervraagden heeft nu al meer ruimte nodig. Het percentage dat verwacht te krimpen is dus heel klein.

Veel experts schrijven deze groei toe aan de explosieve toename in online koopgedrag van Nederlandse consumenten. Vergeleken met omringende landen in Europa zijn we kampioen online shoppen. Zo geeft 95% van de Nederlanders aan wel eens een online aankoop te hebben gedaan.

Kansen
Dus, moeten we allemaal met ons spaargeld beleggen in dat nieuwe distributiecentrum om de hoek? In Assen wordt er ook druk gebouwd aan nieuwe distributiecentra, bijvoorbeeld op Werklandschap Assen-Zuid.

Het staat u vrij uiteraard, maar uit marktonderzoek blijkt dat de situatie niet zo eenvoudig in elkaar zit.

Zo lijkt er een tekort te ontstaan in beleggingskansen in deze sector. Deels doordat grond begint op te raken in ons kleine land, restrictief beleid van de provincies en omdat omwonenden kritischer worden op de ongebreidelde groei van de beeldbepalende blokkendozen.

Het aanbod van nieuwe distributiecentra neemt dus af, maar de vraag blijft hoog. De huur voor de centra neemt daardoor uiteraard toe, met soms wel 15%.

De toename in huur blijft waarschijnlijk nog wel even doorzetten, dus daar proberen beleggers momenteel van te profiteren. Voor zelf beleggen, lees hier verder als u behoefte heeft om meer met uw spaargeld te doen.

Experts lijken dus erover eens dat voor nu de explosieve groei er uit is, en dat deze markt nu volwassener is en daardoor de groei dus bescheidener wordt.