Plannen om van de Beilerstraat een fietsstraat en doodlopende weg voor auto's te maken

Plannen om van de Beilerstraat een fietsstraat en doodlopende weg voor auto's te maken

Binnenkort gaat de gemeente beginnen om de Beilerstraat veiliger te maken. Dit is vooral gericht op het fietsverkeer.

Hiervoor is een inloopbijeenkomst op maandagavond 6 mei, van 18.30 tot 20.00 uur in de bezoekersruimte bij Interzorg Nieuwe Graswijk.

Wat zijn de plannen?
De gemeente wil de Beilerstraat tussen de Europaweg-Zuid en de Sparrenlaan aanpassen om het fietsverkeer te verbeteren. Naast de herinrichting richten zij zich op het vernieuwen van de riolering, nutsleiding en het straatwerk.

Fietsstraat
De Beilerstraat, tussen de Europaweg-Zuid en de Sparrenlaan, wordt ingericht als fietsstraat. Er komen brede rode fietsstroken op de weg. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de fietser. De rijbaan wordt smaller gemaakt voor auto’s. Het verkeer mag hier maximaal 30 kilometer per uur rijden.

Maatregelen doorgaand verkeer
Tussen de Sparrenlaan en de Port Natalweg worden maatregelen genomen om doorgaand verkeer tegen te houden. Hiermee wordt het autoverkeer dat over de Beilerstraat rijdt verminderd. De fietsroute wordt daardoor veiliger en aantrekkelijker. In de toekomst is het niet meer mogelijk om vanaf de Europaweg-Zuid via de Beilerstraat naar de Zuidersingel en Dr. Nassaulaan te rijden en andersom.

Meer groen
De parallelweg naast de Beilerstraat wordt heringericht, met extra groen. De woningen blijven goed bereikbaar met de auto.

De planning voor de werkzaamheden is als volgt: op 6 mei is de bijeenkomst voor omwonenden. In juni/juli komt het Concept verkeersbesluit. Eind dit jaar het definitief verkeersbesluit, waarna in het voorjaar van 2025 zal worden begonnen met de start van het project.

Tiplijn