Feestelijke opening voor VeVa-opleiding in Assen Iris Sijbom

Feestelijke opening voor VeVa-opleiding in Assen

Een feestelijke bijeenkomst vandaag voor VeVa in Assen. Sinds september dit jaar is de VeVa-opleiding, waarbij je wordt opgeleid tot een baan binnen de krijgsmacht, onderdeel van het onderwijsaanbod van Drenthe College. De verhuizing naar de Amerikaweg bracht de nodige uitdagingen met zich mee, maar inmiddels is het onderwijs in volle gang. Vandaag het moment om daarbij stil te staan; de nieuwe onderwijslocatie werd officieel geopend.

Het is een vast ritueel op maandagochtend, VeVa-studenten staan om 9 uur klaar voor het ochtendappél op het parkeerterrein aan de Amerikaweg 16. Het appél is een militair gebruik waar men veel waarde aanhecht. Hieruit blijkt wel dat er binnen de opleiding veel aandacht is voor lesgegeven in beroepscontext. Ook de feestelijke bijeenkomst op maandag 4 december bevestigt dat; studenten brengen hun onderwijs in beeld door middel van verschillende demonstraties en exercities.

Jack Bijlholt, opleidingsmanager Drenthe College: “VeVa is een prachtig voorbeeld van praktijkgericht onderwijs. Het is juist daarom een goede aanvulling op het opleidingsaanbod van DC; wij staan voor een uitdagende leeromgeving. Daarnaast zijn VeVa en regio Assen een goede match. Er is in deze regio steeds meer aandacht voor orde en veiligheid en het militair oefenterrein en de kazerne liggen om de hoek.” Marco Out, burgemeester van Assen: “Als ze me een jaar geleden hadden verteld dat we in Assen de VeVa-opleiding zouden krijgen, had ik dat niet geloofd. Maar nu - in de week van Sinterklaas - is dit een zeer welkom cadeau in de schoen van onze gemeente.”

Nieuwe locatie én nieuwe school
Afgelopen jaar hebben Noorderpoort, Defensie en Drenthe College besloten om de VeVa-opleiding per september 2023 over te hevelen van Noorderpoort (Groningen) naar Drenthe College in Assen. Een nieuwe locatie én een nieuwe school met andere regels en systemen, dat was even wennen. Docent en teamcoördinator Thijmen Komen: “Een opleiding verhuizen is een behoorlijke klus, zeker als het onderwijs gewoon doorgaat. Wij zijn dankbaar voor de flexibiliteit van Defensie en Drenthe College. Door het beschikbaar stellen van locaties op de kazerne en het oefenterrein in Assen konden wij ons richten op de verhuizing en de intake van onze nieuwe studenten. We kijken terug op een leerzaam en waardevol proces. De toekomst zien we met veel vertrouwen tegemoet; we werken verder aan een onderwijsomgeving waar alle opleidingen Orde en Veiligheid in een doorlopende leerlijn bij elkaar komen. Zo kunnen we elkaar versterken en wordt deze vakrichting nog zichtbaarder.”

Tiplijn