Foto's: Kindcentrum ‘De Borg’ uit Assen houdt leesmarathon om geld in te zamelen voor slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië Wendy Drent

Foto's: Kindcentrum ‘De Borg’ uit Assen houdt leesmarathon om geld in te zamelen voor slachtoffers van aardbeving in Turkije en Syrië

,,De aardbeving heeft het leven van honderdduizenden mensen in Turkije en Syrië volledig verwoest. Veel mensen zijn dakloos en ontredderd. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. Help mee en geef nu.’’ Met deze woorden werd de sponsoractie via Giro555 op inactievoorgiro555.nl gestart.

Tekst: Wendy Drent

Marlon Brouwer, juf van groep 5, licht desgevraagd toe: ,,Vorig jaar hebben we een markt georganiseerd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Voor deze sponsoractie hebben we voor een andere benadering gekozen om ook het lezen bij kinderen te stimuleren. Het idee kwam van de goede doelen commissie, ik heb het verder samen met collega’s uitgewerkt. We vinden het belangrijk om kinderen mee te geven dat ook al zijn deze nare gebeurtenissen ver weg, zij toch iets kunnen doen om te helpen en een stukje bewustwording te creëren.’’

Dat de kinderen hier graag gehoor aan gaven werd wel duidelijk toen ik voorzichtig de deur van het klaslokaal van groep 5 opende; stil en geconcentreerd zaten en lagen de kinderen met hun boeken op de tafels en respectievelijk op de grond. Gekleed in leuke pyjama’s met dekens, kussens en knuffels erbij. Op het digitale schoolbord stond in grote letters: “ACTIEDAG! We weten waar we het voor doen! Succes allemaal lieve jongens en meiden, nu al trots op jullie!”.
Van 9:00 tot 11:00 uur werd vanochtend in alle groepen gelezen en voorgelezen en was er tussendoor ook genoeg tijd voor ontspanning zowel binnen als buiten op schoolplein.

In groep 3 werd even later door de juf aan de kinderen uitleg gegeven over het zelfbedachte ‘leescircuit’ wat op het punt stond om te beginnen. De klas was verdeeld in kleine groepjes van ongeveer vijf tot zes leerlingen en ieder groepje kreeg een opdracht die taalgerelateerd was. Woorden bij elkaar zoeken, propjes papier ontvouwen om dan op fluistertoon aan je klasgenootje te vertellen wat erop stond. De timer op het digitale schoolbord ging aan en het werd stil.

De kleutergroepen deden ook actief mee. Waar ze eerst nog gezellig in een kring samen van hun boterham en stukje fruit genoten- ieder op een stoel voorzien van hun eigen naam- werden daarna de stoelen aan de kant geschoven en de kleden op de grond gelegd. Met veel enthousiasme werd met een prentenboek in de hand, een plek uitgekozen.

Geld doneren is nog steeds mogelijk. Klik op deze link: aardbeving.inactievoorgiro555.nl/teams/kindcentrum-de-borg

Tiplijn