Partijen treffen schikking in rechtszaak Mannes

Partijen treffen schikking in rechtszaak Mannes

Mannes is niet langer onder de rechter. De gemeente, kunstenaars Nio en Q.S. Serafijn en de bedrijven Doornekamp en VMG Yachtbuilders hebben een schikking getroffen in de rechtszaak over de kunsthond. Afgesproken is dat de vier private partijen samen € 65.000,- bijdragen aan herstel van het kunstwerk. Daarmee blijft er nog € 24.500,- over voor de gemeente. Bovendien heeft kunstenaar Serafijn zijn eis ingetrokken om Mannes uit het stadsbeeld van Assen te verwijderen.

Eind 2019 werden er gebreken geconstateerd aan het kunstwerk Mannes. Contractueel gezien zijn de kunstenaars Nio en Q.S. Serafijn verantwoordelijk voor het onderhoud en daarmee ook aansprakelijk voor het herstel. Met de kunstenaars kon hierover geen overeenstemming bereikt worden. Zij schoven de verantwoordelijkheid door naar de twee onderaannemers Doornekamp (bouwer) en VMG (coating).

In september 2020 heeft het college besloten om Mannes zelf te laten repareren en de kosten later te verhalen op de kunstenaars. Deze keuze is gemaakt om te voorkomen dat de het kunstwerk in een steeds slechtere staat zou komen en dit een negatieve impact zou hebben op de uitstraling van de stad. Bovendien zou door langer te wachten herstel steeds lastiger en duurder worden.

Proceskosten

In de rechtszaak in november 2022 stuurde de rechter aan op een schikking, vanwege een kostenefficiënte, zekere en snelle uitkomst. Na overleg tussen de partijen de afgelopen periode is dit nu gelukt. Naast de schikking moet elke partij de eigen kosten voor juridische ondersteuning zelf betalen. Voor Assen bedragen de kosten in het proces over de reparatiekosten van Mannes
€ 40.000,-.

De behandeling van de aanvraag om een voorlopige voorziening van Q.S. Serafijn om Mannes te verwijderen, vergde een extra zitting van de rechtbank in april 2022. Hoewel de rechter Serafijn in het ongelijk heeft gesteld, heeft dit voor de gemeente geleid tot extra proceskosten van
€ 30.000,-.

 

Tiplijn