Overstap naar gemeentepolis geeft grote opluchting bij Assenaren

Overstap naar gemeentepolis geeft grote opluchting bij Assenaren

Door betalingsachterstanden af te kopen, heeft de gemeente Assen samen met Werkplein Drentsche Aa het mogelijk gemaakt dat 36 Assenaren een nieuwe, beter passende, zorgverzekering konden afsluiten. Het gaat hierbij om mensen met een bijstandsuitkering die om uiteenlopende redenen schulden hadden bij hun zorgverzekeraar. Door verzekeringsmaatschappijen worden deze mensen aangemerkt als wanbetaler en komen ze alleen nog in aanmerking voor een basisverzekering. Zonder hulp is het bijna onmogelijk om uit deze situatie te komen.

Het niet betalen van de zorgpremie kan voor mensen met een bijstandsuitkering grote gevolgen hebben. De premie voor de basisverzekering wordt dan direct op de uitkering ingehouden en zorgverzekeraars rekenen een boete van 35 euro per maand. Ook de zorgtoeslag vervalt en overstappen naar een andere verzekeraar mag niet. Daarnaast kunnen er hogere kosten zijn als noodzakelijke medische behandelingen niet worden vergoedt. In veel gevallen leidt dit tot zorg mijdend gedrag met alle gevolgen van dien.

Gemeentepakket
Sinds 2018 kunnen cliënten van WPDA, gebruiken maken van de Regeling uitstroom bijstandsgerechtigden en overstappen op de gemeentepolis. Deze verzekering bestaat uit een basis-, aanvullende en tandartsverzekering. De pakketten zijn aangepast op de doelgroep, waardoor er meer verzekerd wordt dan bij een reguliere aanvullende verzekering voor minder premie. Assen betaalt daarbij een deel van de premie. Jaarlijks maken enkele mensen gebruik van deze regeling. Sinds 2019 was het voor mensen met een betalingsachterstand bij Zilveren Kruis niet mogelijk om de overstap naar de gemeentepolis te maken. Dat leidde tot een uitzichtloze situatie. In het afgelopen jaar heeft WPDA goede afspraken kunnen maken met Zilveren Kruis. Hierdoor konden per 1 januari in één keer 36 cliënten overstappen. Zij betalen de afkoopsom als lening in drie jaar af.

Goed nieuws
Medewerkers van WPDA die deelnemers dit goede nieuws mochten brengen kregen zeer positieve reacties. ,,Ik kan niet geloven dat ik echt weer naar de tandarts kan,'' aldus een inwoner. Iemand anders gaf aan dat ,,dit het meest fantastische nieuws van het nieuwe jaar was.'' De overstap naar de gemeentepolis past in het streven van de gemeente om inwoners een stabiele financiële basis te bieden. Financiële problemen vormen een grote stressfactor die veel gevolgen met zich mee kan brengen. Denk bijvoorbeeld aan niet meer mee kunnen doen aan sociale activiteiten, schaamte en depressie.

Tiplijn