Unieke samenwerking tussen Werkplein Drentsche Aa en Campooz

Unieke samenwerking tussen Werkplein Drentsche Aa en Campooz

Het bedrijf Campooz uit Assen verplaatst een deel van haar productie en assemblage vanuit verschillende delen van de wereld naar Drenthe. Hiermee creëert het bedrijf naar verwachting ruim 20 arbeidsplaatsen. Deze nieuwe werkplekken kunnen worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de invulling hiervan hebben Werkplein Drentsche Aa (WPDA) en het kampeermerk een unieke samenwerking opgezet. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is resultaatafspraken die gemaakt zijn voor de invulling van de banen.

Voor het project ontvangt Campooz een lening van € 360.000 van het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naast het SIF zijn ook de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en MKB Fonds Drenthe betrokken als financiers.

Eerlijk ondernemerschap
De eigenaren van Campooz, Gert IJszenga en Raoul Veldink, hebben de ambitie om zo eerlijk mogelijk te ondernemen. Als producent en als werkgever. De ondernemers verliezen hun commerciële doestellingen hierbij niet uit het oog en streven naar een gezonde businesscase. De beslissing om een groter deel van het productieproces naar zich toe te trekken heeft veel voordelen. Naast baancreatie en sociale winst, neemt de CO2 uitstoot af, wordt het Drentse bedrijf een stuk minder kwetsbaar en verbetert de kwaliteit van hun producten. De nieuwe werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn uitermate geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Succesvolle samenwerking
Naast baancreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden werkzaamheden uitbesteed aan sociale werkplaatsen. Gert IJszenga: ‘Op dit moment hebben wij ongeveer 25 mensen in dienst. De stappen die we nu zetten, hebben grote invloed op onze organisatie. Niet alleen op de bedrijfscultuur, maar ook als het gaat om de ruimte die we nodig hebben. Samen met WPDA en het SIF hebben we onderzocht welke afspraken gemaakt moeten worden. Het resultaat is een krachtige samenwerking die onze inclusieve businesscase tot een succes gaat maken.’

Investeren in inclusiviteit
Het loont om te investeren in inclusiviteit, al gaan de baten vaak voor de kosten uit. Het SIF zorgt voor de voorfinanciering van kosten die gemaakt moeten worden om de banen te creëren. Vanuit de besparingen op bijvoorbeeld uitkeringen wordt Campooz door WPDA deels beloond voor de gemaakte kosten. Rob Peelen, programmamanager van het SIF: ‘Het is ontzettend mooi om te zien hoe Campooz haar rol als eerlijke onderneming en werkgever invult. Ik ben trots dat het Sociaal Innovatiefonds heeft kunnen helpen bij het opzetten van een gezonde en inclusieve businesscase. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de supply chain te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde. Een bijzonder onderdeel van deze samenwerking zijn de gemaakte afspraken over gecreëerde maatschappelijke baten. Via een resultaatafspraak ontvangt Campooz van WPDA een vergoeding voor elke duurzame inclusieve baan die ze realiseren. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te lossen. Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten. We hopen dat het andere werkgevers en arbeidsmarktregio’s inspireert om ook deze slag te maken.’

Over Campooz
Campooz is een snelgroeiend bedrijf dat is gestart in 2016. De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van kampeer- en outdoorartikelen. Groot geworden door stoere vouwwagens met namen als Fat Freddy en Lazy Jack. Het assortiment bestaat verder uit caravanluifels en accessoires. Onder de namen Campooz en Rebel-Outdoor worden producten verkocht via een uitgebreid dealernetwerk in tien verschillende landen.

Over WPDA
Werkplein Drentsche Aa is er voor inwoners zonder werk of vermogen en helpt ze weer naar school te gaan, een baan te vinden, te gaan ondernemen of te participeren in buurt, dorp, wijk of stad. Ondernemers kunnen bij WPDA terecht met reguliere vacatures, afspraakbanen, werk- leerbanen en stageplaatsen. “Wij worden heel erg blij van een bedrijf als Campooz, omdat ze kijken naar wat onze kandidaten voor hen kunnen betekenen. Ze krijgen hierbij de kans om zich te ontwikkelen. Juist in deze krappe arbeidsmarkt maakt Campooz voor ons het verschil door te kijken naar de kwaliteiten van medewerkers in plaats van mogelijke tekortkomingen. Het bedrijf beweegt zich naar de kandidaat en niet andersom. Van dat vertrouwen en de goede begeleiding op de werkvloer groeien mensen in hun ontwikkeling en functioneren binnen het bedrijf. De samenwerking is erg prettig en het is geweldig om te ervaren dat we op deze wijze samen (Campooz, SIF en WPDA) het verschil voor deze mensen én Campooz kunnen maken. Daar doen we het uiteindelijk voor!,” aldus Marcel Zwiers, accountmanager bij Werkplein Drentsche Aa.

Over het Sociaal Innovatiefonds (SIF)
Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Social Finance NL voert het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital.

Tiplijn