Addendum Transitievisie Warmte Kloosterveen door de raad vastgesteld

Addendum Transitievisie Warmte Kloosterveen door de raad vastgesteld

Vorige week, in de Consulterende vergadering, werd al duidelijk dat er brede steun was voor het Addendum Transitievisie Warmte Kloosterveen. Het voorstel werd nu dan ook unaniem aangenomen. De toen door de VVD aangekondigde motie bleef een aankondiging want hij werd niet ingediend.

Uiteraard werden de werkgroep Duurzaam Kloosterveen en het college weer met complimenten overladen. Alle argumenten van de fractie die in de Consulterende vergadering waren genoemd werd nog weer eens herhaald. Maar de scherpe randjes zijn van het proces af,  Henk Santing (PLOP). Het addendum is een ervaring die we kunnen meenemen naar andere wijken,  Alinda Bornkamp (D66).

Randvoorwaarden
In de Consulterende vergadering had de VVD een motie aangekondigd om dit Addendum Kloosterveen op heel Assen te betrekken. Uit de reactie van het College en de andere fracties bleek al dat daar weinig steun voor was. In een poging er toch nog iets voor heel Assen van te maken stelde Bert Homan (VVD) een aantal randvoorwaarden en vroeg of het college daarmee kon instemmen. De doelen van de transitievisie warmte moeten bereikt worden door samenwerking. De betrokkenen mogen hun eigen oplossingen kiezen en de gemeente geeft voorlichting om de inwoners te helpen die keuzes te maken. 2030 is geen deadline maar het moment dat een zo groot mogelijk aantal mensen is overgeschakeld. Doorzettingsmacht en dwang hebben niet de voorkeur van de gemeente Assen. Wethouder Karin Dekker kon wel instemmen met deze randvoorwaarden. Met betrekking tot de doorzettingsmacht merkte ze wel op dat mensen overtuigd zouden moeten worden en dat er draagvlak gecreëerd moet worden. Dwang is pas in een uiterste geval aan de orde.

Voor addendum, maar tegen visie
Het CDA en 50Plus benadrukten nogmaals hoe slecht het proces was verlopen en dat één en ander gegaan was ten koste van het vertrouwen in de lokale politiek. Maar het eindresultaat is het addendum, de aanvulling op de Transitievisie. En daarom stemden beide partijen voor, ofschoon ze nog steeds tegen de Transitievisie Warmte zijn.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

Tiplijn