Mijn Buurt Assen hield Assen in het coronajaar 2020 bijeen

Mijn Buurt Assen hield Assen in het coronajaar 2020 bijeen

Hoe behoud je de verbinding en betrokkenheid met de buurt in coronatijd? Dat was de uitdaging waar Mijn Buurt Assen (MBA) voor stond in 2020. Met creativiteit en snel schakelen bleek er ondanks de beperkingen toch best veel te kunnen. Met bingokaarten in de Lariks, een praatplaat over het Noorderpark, digitale bezoeken van het college en brievenbuspakketten bleef Mijn Buurt Assen zichtbaar in de wijken, en konden de teams contacten leggen en informatie uitwisselen met de bewoners.

In de jaarrapportage 2020 doen de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn hiervan verslag. Ook gingen MBA-teams in een aantal wijken huis aan huis de deuren langs om mensen een kleinigheidje aan te bieden. Dit moment grepen ze aan om een gesprek aan te knopen met buurtbewoners. Zo kwamen zij in contact met honderden mensen. En de medewerkers gingen met enige regelmaat de wijk in, om zomaar een praatje te maken met mensen op straat en te horen wat er leeft.

Draaiorgel
In het voorjaar zijn zij in het Centrum, Lariks en Pittelo met een draaiorgel langs geweest, om inwoners een hart onder de riem te steken. Verder is het college van Burgemeester en Wethouders in 2020 begonnen om wijken digitaal te bezoeken. MBA bereidde deze bezoeken voor. Ook in een online-vorm leverde dit mooie informatie-uitwisseling en gesprekken op.

Inwoners op een creatieve manier betrekken
Er gebeurt veel in de Lariks. Deze wijk wordt stap voor stap opgeknapt. Om de bewoners in deze tijd toch mee te laten denken over de wijkvisie heeft MBA-huis aan huis bingokaarten verspreid, waarop inwoners aan konden geven wat er goed gaat in de wijk en wat er beter zou kunnen. Zo n 120 mensen hebben hierop gereageerd. In het Noorderpark worden de komende jaren diverse projecten opgepakt rond de Nobellaan, Klenckestraat en Groen van Prinstererlaan. Om de bewoners hierover te informeren en om wensen op te halen is een praatplaat  verspreid in de buurt. Hierop kwamen zo n 130 reacties.

Route 66
MBA stimuleert buurtinitiatieven, die variëren van het opknappen van de speeltuin tot het organiseren van een buurtfeest of markt. Als er een meerderheid van inwoners achter een idee staat, dan stelt MBA-geld, mensen of middelen beschikbaar. In normale tijden worden er gemiddeld 100 initiatieven ingediend. In 2020 waren dat er toch nog 66, ondanks de omstandigheden een mooi resultaat. Een voorbeeld van een buurtinitiatief dat vorig jaar is gerealiseerd is de Pumptrack in Assen Oost. De baan wordt dagelijks veelvuldig gebruikt. Het is een sociale ontmoetingsplaats geworden voor jong en oud. Ook stimuleert de baan met name kinderen en jongeren om in beweging te komen.

Samen maken we de buurt
MBA is een (netwerk)samenwerking tussen drie partijen: gemeente Assen, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn. Medewerkers van deze organisaties zetten zich al ruim zeven jaar dagelijks in voor een prettige leefomgeving voor en samen met de inwoners.

Aandachtsgebieden
MBA heeft drie aandachtsgebieden: samenwerken aan leefbaarheid in de buurt, stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven en krachten bundelen rondom wijkinitiatieven. In de jaarrapportage staat per wijk een korte terugblik en een beschrijving van de prioriteiten voor de komende periode. Deze zijn gebaseerd op een analyse van de wijken op basis van feiten en ervaringen van professionals, die in 2020 zijn uitgevoerd.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

iStock