Antje s Taverne ontvangt bijdrage uit het Preventiefonds

Antje s Taverne ontvangt bijdrage uit het Preventiefonds

Vorige week donderdag overhandigde wethouder Jan Broekema een cheque vanuit het Preventiefonds aan Antje Dijkstra van Antje s Taverne en Michel Holzhausen van Vaart Welzijn.

Antje Dijkstra is een ondernemer in het centrum van Assen die vanuit haar sociale hart het initiatief heeft genomen om op vaste wekelijkse momenten haar taverne in te zetten als een sociale huiskamer voor ouderen. In samenwerking met Vaart Welzijn, jongeren en andere ondernemers heeft zij voor ouderen een maaltijdservice en ze biedt hen beweeg- en ontmoetingsactiviteiten aan.

Wethouder Jan Broekema is vol lof over dit vernieuwende initiatief: Antje heeft oog voor de eenzaamheid onder ouderen in de stad en zij wil bijdragen aan de bestrijding ervan. Het is bijzonder dat zij als ondernemer samen met een maatschappelijke organisatie aan de slag gaat om bij te dragen aan de oplossing van dit maatschappelijke vraagstuk, waarbij ze een combinatie maakt van elkaar ontmoeten en in beweging komen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het Preventiefonds en bij de gezamenlijke aanpak van eenzaamheid uit de lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid .

Preventiefonds gemeente Assen
Met het Preventiefonds van de gemeente Assen stimuleren ze lokale initiatieven gericht op een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt. Zo helpen ze met elkaar voorkomen dat inwoners onnodig afhankelijk worden van geïndiceerde zorg. Het Preventiefonds heeft als doel om vernieuwende initiatieven van vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties te ondersteunen. Ze steunen initiatieven in de gemeente Assen die er een bijdrage aan leveren dat met name kwetsbare inwoners mee kunnen doen in de maatschappij en gezond en zelfredzaam blijven. Zodat zij geen of minder lang geïndiceerde zorg nodig hebben.

Het afgelopen half jaar zijn er tien aanvragen toegekend, met een totaal bedrag van ruim 360.000 euro. Eén aanvraag is nog in behandelingDe aanvragen betreffen verschillende onderwerpen. Aanvragen voor jeugd zijn duidelijk in de meerderheid. Naast Antje s Taverne zijn mooie voorbeelden van toegekende projecten bijvoorbeeld de Hang-out voor jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) en de TaalklAssen, waar Eritrese kinderen en ouders én de professionals gezamenlijk werken aan het versterken van deze doelgroep.

Gemeente Assen