TechHub brengt in coronatijd gekweekte sla naar de voedselbank

TechHub brengt in coronatijd gekweekte sla naar de voedselbank

Door corona kwamen in maart de onderwijsactiviteiten binnen TechHub Assen stil te liggen. Toch draaide één project praktisch autonoom door. De opbrengst, 150 prachtige kroppen sla, werd door praktijkinstructeur Johan Hekman van Hanzehogeschool Groningen en ondernemer Erik Moesker van Noordoogst Aquaponics naar de voedselbank gebracht.

Studenten hbo Elektrotechniek doen in het tweede jaar onderzoek op het gebied van duurzame voedselproductie in de kassenteelt. Hekman en Moesker kenden elkaar van een ander project en zo ontstond het idee om een onderwijsproject gebaseerd op aquaponics op te zetten binnen de innovatiewerkplaats van TechHub Assen. Aquaponics is een circulair systeem, waarbij vissen zorgen voor de voeding van planten. De vissen worden gevoerd en scheiden afvalstoffen af. Deze afvalstoffen worden omgezet in voedingsstoffen voor de planten.

Enthousiasme
De studenten deden onderzoek om het meest optimale systeem voor kweek, monitoring en controle neer te zetten. Ze onderzochten bijvoorbeeld wat de beste combinatie was van vissen, voer en plant. Erik Moesker zette de hardware neer om het project te kunnen starten. Vervolgens konden de studenten het systeem monitoren en bouwden ze met behulp van sensoren een controlesysteem. Hierbij was het mogelijk om bij te houden hoe de slaplantjes groeiden en of er iets moest worden aangepast. Werken aan zo n gevarieerde praktijkopdracht zorgt bij de studenten voor veel enthousiasme , vertelt Johan Hekman. Zodanig zelfs, dat toen het project in januari voor hen eigenlijk was afgerond, ze nog verder wilden gaan. Erik en ik hebben toen besloten nog één kweekcyclus te starten. En toen kwam corona. 

Voedselbank
Het onderwijs kwam stil te liggen, maar omdat het monitorsysteem klaar was, kon de kweek met minimale aandacht gewoon doordraaien. En dat heeft een mooie oogst aan sla opgeleverd. Een fantastisch voorbeeld van duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel , zegt Johan Hekman. Omdat het semester ten einde loopt, moet het systeem worden ontmanteld. De kroppen sla konden we natuurlijk niet zomaar weggooien. Vorige week hadden we al een lading proefkroppen naar de voedselbank gebracht om te kijken of het aan de gewenste kwaliteit voldoet en ze waren er enorm blij mee.  Donderdag werden de laatste kroppen geoogst en naar de voedselbank gebracht. Vers en onbespoten, beter krijg je ze niet. 

TechHub
De resultaten van het project gebruikt Erik Moesker voor de ontwikkeling van zijn eigen bedrijf. Het was een goede samenwerking. Ik kon deels sturen op wat er onderzocht werd en met de kennis over sensortechnologie uit dit project, kan ik mijn eigen processen ook finetunen.  We horen dit vaker , zegt Johan Hekman. Van Priva, een ander bedrijf dat bij het project betrokken was, kregen we terug dat studenten een frisse en eigen manier van denken hebben. Dat levert prikkelende vragen en nieuwe oplossingen voor ondernemers op.  Hiermee is het aquaponicsproject een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van de TechHub. Een concrete kennisvraag kan door de inzet van studenten worden beantwoord, waarmee tegelijkertijd de leerdoelen van de studenten worden behaald en zij zien wat hun studie betekent voor de dagelijkse praktijk.

Tiplijn