Samenwerking Jeugdfonds Sport, Cultuur Drenthe en De Watervrienden

Samenwerking Jeugdfonds Sport, Cultuur Drenthe en De Watervrienden

Een verandering in de werkwijze van het Jeugd Fonds Sport en Cultuur Drenthe [JFSC] zorgt ervoor dat er steeds meer sport en cultuur verenigingen afspraken maken die passend zijn voor hun vereniging.

Dit zorgt ervoor dat er minder administratie uitgevoerd hoeft te worden en beide partijen elkaar versterken.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt contributie en het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Aanvragen voor een bijdrage door het fonds worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam. Er is per kind of jongere max. ¬ 225,- per jaar beschikbaar.

De Watervrienden Assen
De Watervrienden Assen is de zwem- en recreatiesportvereniging in Assen. Het doel is de zwemsport en zwemlessen toegankelijk te maken voor iedereen. De Watervrienden Assen is een zwemvereniging waar plezier in het zwemmen centraal staat. Bij de Watervrienden kun je zwemlessen volgen en erkende zwemdiploma s halen: het Zwem-ABC en zwemvaardigheidsdiploma s, maar bijvoorbeeld ook snorkelen. Naast de zwemlessen vinden er ook allerlei activiteiten plaats buiten het zwemmen om. Zo brengt Sinterklaas elk jaar een bezoek aan het zwembad en is er in het voorjaar een kampweekend. Zwemlessen bij de Watervrienden Assen onderscheiden zich dan ook van lessen bij zwembaden of zwemscholen, waar alles is gericht op het zo snel mogelijk halen van een diploma. Bij hun staat aandacht voor het kind en plezier in het zwemmen voorop. Een zwemdiploma behaald bij de Watervrienden is dan ook een kwaliteitsdiploma! Daarnaast draait de hele vereniging op de inzet van vele vrijwilligers. Dat geldt niet alleen voor het bestuur en de verschillende commissies. Ook de deskundige zweminstructeurs geven geheel belangeloos les!

Onder het motto Leren zwemmen doe je samen  wordt binnen de zwemvereniging De Watervrienden zwemles aan kinderen gegeven. De aandacht van de vereniging ligt vooral bij het kind en de zwemles. Hierbij gaat de zwemvereniging uit van het (jonge) kind, dat graag zelf wil ervaren en binnen veilige grenzen zelfstandig de aangeboden lesstof uit wil proberen om daarvan te leren. De zwemvereniging biedt hen daarbij uitdaging, het leren door spel en door imitatie aan. Dit alles gebeurt in een positief sport- en clubklimaat. De vereniging benadrukt dat het scheppen van vertrouwen en het creëren van een veilige omgeving, de voorwaarden zijn van waaruit een kind zelf zwemervaring kan opdoen. Het leren zwemmen met het kind als vertrekpunt vraagt van de lesgever vakmanschap. Voor de vereniging houdt dit in, dat de lesgevers recht hebben op adequate (bij)scholing. Daarom investeert de vereniging in de nieuwe ontwikkelingen in het geven van zwemles.

De contributie voor de Watervrienden Assen bedraagt ¬148,50 per persoon. Zwemmen er meer gezinsleden bij de Watervrienden, dan bestaat er een kortingsregeling op de contributie. Het Jeugdfonds vergoed maximaal ¬225,- per jaar. Als het bedrag voor contributie lager is, zoals bij de Watervrienden, dan kan voor het resterende bedrag materiaal aangeschaft worden.

Zie: jeugdfondssportencultuur.nl en watervrienden-assen.nl

©Watervrienden Assen