Partij van de Arbeid-raadslid Luc Rengers deed onlangs een bijzondere ontdekking. De ondergrondse containers in Assen, kunnen met veel meer pasjes worden geopend.

'De containers zijn ook te openen door gebruik te maken van andere pasjes, zoals het toegangspasje van het stadhuis en het abonnementspasje van een zwembad. Ook de key-card van een hotel biedt de mogelijkheid containers te openen, evenals de sleutelkaart van een appartementencomplex uit Leeuwarden en Groningen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf VConsyst is de keuze van het toegepaste systeem door “de gemeente” gemaakt,' laat Rengers weten.

Ook komt het volgens Rengers vaak voor dat er vuilnis buiten de containers liggen: 'Met regelmaat wordt vastgesteld, dat vuilniszakken of dozen met afval naast ondergrondse afvalcontainers liggen, niet op een specifieke plek, maar her en der verspreid in de stad. Van aanwonenden wordt vernomen, dat met regelmaat ongedierte wordt waargenomen. Hiermee wordt bedoeld, dat katten, kraaien en meeuwen, maar ook muizen en ratten worden aangetroffen bij de defecte containers, waarnaast de vuilniszakken werden gedumpt.'

Rengers heeft nu vragen aan het college gesteld. Lees hieronder zijn brief:

Geacht College,

Met regelmaat wordt vastgesteld, dat vuilniszakken of dozen met afval naast ondergrondse afvalcontainers liggen, niet op een specifieke plek, maar her en der verspreid in de stad. Bij navraag kreeg ik als antwoord van gemeentelijk personeel, dat een container wordt geleegd, zodra per computer het sein binnenkomt, dat een container voor tenminste 70 procent is gevuld. Prachtig geregeld. In de praktijk blijkt echter, dat met regelmaat sprake is van defecten in het systeem. De oorzaak is meestal, dat de verpakking van het aangeboden afval vastloopt in het getande perssysteem. Gevolg is vaak, dat het aangeboden afval naast de containers wordt achtergelaten. Van aanwonenden wordt vernomen, dat met regelmaat ongedierte wordt waargenomen. Hiermee wordt bedoeld, dat katten, kraaien en meeuwen, maar ook muizen en ratten worden aangetroffen bij de defecte containers, waarnaast de vuilniszakken werden gedumpt.

Opmerkelijk is, dat in het centrum slechts een beperkte mogelijkheid is afval te scheiden. Vrijwel alles gaat in de container als restafval, terwijl het met name horeca-afval betreft. Veel glas, maar ook etensresten, dus groen afval. Het ontbreekt aan diversiteit van containers, waardoor afvalscheiding niet mogelijk is. Onlangs vernam ik in de media, dat veel glaswerk in de restcontainer terecht komt, wat een logisch gevolg is van het ontbreken van glascontainers op strategische plekken, zoals bijvoorbeeld de Markt en de Marktstraat.

Bij de berichtgeving over teveel glas in het restafval heeft het College aangekondigd, dat meer zal worden gehandhaafd op het niet scheiden van afval.

De lasten, die in rekening worden gebracht bij het aanbieden van afval in ondergrondse containers, lijken aanzienlijk. Dat kan worden gereduceerd door glascontainers te plaatsen. Maar het is bijzonder, dat afval kosteloos is aan te bieden. De ondergrondse containers zijn namelijk door ieder te openen met behulp van de Asser Pas. Natuurlijk ook met bedrijfspasjes. Bij elk aanbod wordt via het systeem een bedrag in rekening gebracht, dat naar verluidt €1,70 per vuilniszak bedraagt. Een horeca-ondernemer vertelde, dat hij circa €300 per maand betaalt. Vermeldenswaard is, dat de toegankelijkheid niet beperkt is tot de Asser Pas. De containers zijn ook te openen door gebruik te maken van andere pasjes, zoals het toegangspasje van het stadhuis en het abonnementspasje van een zwembad. Ook de key-card van een hotel biedt de mogelijkheid containers te openen, evenals de sleutelkaart van een appartementencomplex uit Leeuwarden en Groningen. Volgens een woordvoerder van het bedrijf VConsyst is de keuze van het toegepaste systeem door “de gemeente” gemaakt.

Door gebruik te maken van de opgesomde mogelijkheden kunnen bewoners en bedrijven gratis gebruik maken van de Asser afvalcontainers, terwijl hier regulier voor moet worden betaald.

Volgens een dienstdoend ambtenaar is voor dit systeem gekozen, mede in verband met mogelijke storingen. Het is niet anders dan vast te stellen, dat door deze keuze geen sprake kan zijn van een rechtvaardige kostenberekening. Op het Milieupark moet voor aanbod boven de 300 kilo worden betaald, terwijl het afval gratis is te dumpen in de ondergrondse containers. Bovendien is glasafval normaal gesproken zonder kosten aan te bieden.

Met in gedachten het uitgangspunt, dat Assen een goede mogelijkheid tot afvalscheiding biedt, die milieubewust en betaalbaar is en geen bijwerking levert aan de volksgezondheid, roept e.e.a. een aantal vragen op.

1. Hoe worden de kosten voor het aanbieden van afval via ondergrondse containers vastgesteld?

2. Getracht wordt Assenaren te stimuleren afval correct te laten scheiden. Waarom heeft het College gekozen voor het gepraktiseerde systeem in toegankelijkheid van de ondergrondse containers, waarbij de één het afval gratis kan dumpen en de ander de hoofdprijs betaalt? Is het College het met de PvdA-fractie eens, dat in de praktijk gebruikers op deze wijze niet worden gestimuleerd het afval te scheiden?

3. Wat moeten de aanbieders van afval via ondergrondse containers doen om de door u aangekondigde sancties te ontlopen, rekening houdend met een correcte afvalscheiding en met in gedachten de volksgezondheid?

4. Is het College op de hoogte van plaagdierenoverlast? Wat mag van het College worden verwacht, zodat de afvalaanbieders hun afval kwijt kunnen zonder overlast van “plaagdieren” met vooral de volksgezondheid in gedachten?

5. Wat is de reden, dat in de buurt van de Markt, waar veel horeca is, geen glasbak en een GFT-container is te vinden?

6. Continueert het College het huidige systeem? Zo ja, waarom of zo nee, welk alternatief biedt een acceptabele oplossing?

7. In welke mate heeft het systeem invloed op het kostenaspect?

Uw beantwoording wordt met belangstelling afgewacht.

Hartelijke groet
Luc Rengers,
(namens de PvdA-gemeenteraadsfractie)

 • PvdA Assen opent meldpunt voor WMO-vervoer

  Informatie
  22 februari 2019 - 17:26
  De Partij van de Arbeid heeft de afgelopen weken diverse signalen ontvangen dat het WMO-vervoer in Assen niet altijd goed gaat. Zij vinden het belangrijk dat mensen die niet met de auto of het reguliere openbare vervoer mee kunnen, gebruik kunnen maken van het WMO-vervoer. Zij schrikken dan ook...
 • BOA's van Assen vanaf zondag in SBS-programma De Handhavers

  Informatie
  22 februari 2019 - 13:16
  Vanaf komende zondag zullen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) van de gemeente Assen in het televisieprogramma De Handhavers van SBS6 te zien zijn. Assen is de eerste gemeente in Noord-Nederland die aan het programma meewerkt. 'En daar zijn we erg blij mee', laat de producent van het...
 • Buurtteam Assen-oost zoekt vrijwilligers

  Informatie
  22 februari 2019 - 13:12
  Lijkt het jou leuk om iets bij te dragen in de wijk? Het buurtteam van Assen-Oost is op zoek naar vrijwilligers. Bij het buurtteam krijgen ze regelmatig vragen van bewoners of het buurtteam iemand kent die een kopje koffie kan komen drinken. Een praatje wil maken tijdens een wandeling met iemand...
 • The Psalm Project komt naar Assen

  Informatie
  22 februari 2019 - 13:00
  Op zondag 17 maart komt de band ‘The Psalm Project’ naar Assen. Ze zullen in Peelo om 19.30 uur een sfeervol en verrassend concert geven in de kerk ‘Het Noorderlicht’. Dit concert maakt deel uit van hun ‘Psalm Pasen tour’ die ze door het land heen uitvoeren. De concerten van The Psalm Project zijn...
 • Politie en gemeente gaan extra controleren op parkeeroverlast

  Informatie
  22 februari 2019 - 10:21
  Aankomende week start de politie, in samenwerking met de Handhaving van de Gemeente Assen en de afdeling Infra van de politie, met verscherpt toezicht houden in het centrum van Assen. Er komen steeds meer klachten bij de gemeente en de politie binnen van onveilige situaties in en om het centrum van...
 • Bevrijdingsfestival Drenthe zoekt vrijwilligers

  Informatie
  22 februari 2019 - 08:31
  Wil jij eens een te gek festival van heel dichtbij meemaken, een kijkje achter de schermen nemen en je steentje bijdragen? Het Bevrijdingsfestival in Assen zoekt vrijwilligers. Weet jij nog mooiere foto’s te maken dan deze? Kan je de sfeer van het geweldige festival als geen ander vastleggen? dan mis je...
 • Onderzoek bewijst meerwaarde informele zorg bij Robijn huijs

  Informatie
  21 februari 2019 - 21:59
  Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Robijn huijs, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het...
 • Geen treinen tussen Assen en Groningen door aanrijding (Update)

  Informatie
  21 februari 2019 - 17:46
  Het treinverkeer tussen Assen en Groningen is hervat. Tussen Groningen Europapark en Assen reden er sinds vanmiddag geen treinen door een aanrijding met een persoon. Dit duurde tot ongeveer 19:30 uur. Toen kwam het treinverkeer weer op gang. Reizigers moesten met een langere reistijd rekening...
 • Wie wordt de mooiste hond van 2019?

  Informatie
  21 februari 2019 -16:35
  De verkiezing ‘Mooiste Hond 2019’ is weer van start gegaan. De allermooiste honden zijn inmiddels genomineerd en tot en met 12 maart kun jij je stem uitbrengen op je favoriete hond. In Assen doen in totaal tien honden aan de verkiezingen mee. Onder andere de American Bully Igor van Cassandra Harms doet...
 • Hanzehogeschool wil in Assen gaan innoveren

  Informatie
  21 februari 2019 -16:01
  De Hanzehogeschool Groningen wil samen met de Gemeente Assen, Provincie Drenthe, Drenthe College en Ondernemend Assen in Assen gaan innoveren. Er wordt gewerkt aan een businesscase voor een nieuw op te zetten innovatiecentrum genaamd Assen: Samen Innoveren met als kern de Innovatiewerkplaats Assen: Ondernemen...
 • Klaas Dijkhoff naar Assen met Stand-Up Politics

  Informatie
  21 februari 2019 -15:41
  Klaas Dijkhoff komt 25 februari naar Assen. De VVD-fractievoorzitter tourt met Stand-Up Politics door heel het land om met zoveel mogelijk Nederlanders in gesprek te gaan. Onder andere over het klimaat en integratie. De tour startte twee weken geleden in Groningen. “Er wordt door politici en de...
 • Jumbo Assen zet 100-jarige klant in het zonnetje

  Informatie
  21 februari 2019 -12:44
  Een klant die deze week honderd jaar wordt, dat maak je niet zo vaak mee. Dit bijzondere moment wilde de Jumbo aan het Veemarktterrein niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Mevrouw Eleveld (100) uit Assen doet zelf nog altijd haar boodschappen. Donderdagochtend deed zij samen met haar dochter en...
 • Gratis themafilm in Drents Archief: Vrouwen achter de camera

  Informatie
  20 februari 2019 -21:30
  In het Drents Archief draait in de maand maart de gratis themafilm ‘Vrouwen achter de camera’. De film brengt een ode aan de talentvolle vrouwelijke amateurfilmers die Noord-Nederland rijk is. Uit de collecties van het Drents Archief, het Fries Film Archief en het Gronings Audiovisueel Archief...
 • Lezing door oud-topschaatser Beorn Nijenhuis in Drents Museum

  Informatie
  20 februari 2019 -21:26
  Welke eigenschappen heb je nodig om topsport te kunnen bedrijven? En hoe kan het dat sommige mensen wel enthousiast worden van het rijden met een hoge snelheid over een circuit en anderen niet? Op zondag 3 maart om 14.00 uur is oud-topschaatser en neurowetenschapper Beorn Nijenhuis te gast in het...
 • Wilhelmina Ziekenhuis en Robijn huijs organiseren borstkankercafé

  Informatie
  20 februari 2019 -10:42
  Borstkankercafé Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Robijn huijs organiseren op maandag 11 maart een Borstkankercafé bij Zusjes de Boer in Assen. Het is een avond over de (psychosociale) gevolgen van borstkanker. Een avond met lotgenoten, medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en vrijwilligers van...
 • Genomineerden uit Assen voor Sportgala Drenthe bekend

  Informatie
  19 februari 2019 -20:59
  Tot en met woensdag 6 februari konden kandidaten opgegeven worden om in aanmerking te komen voor de titel Drentse sportman, sportvrouw, sportploeg of sporttalent van het jaar 2018. De genomineerden uit Assen zijn bekend. Iedere Drentse gemeente kan per categorie één genomineerde aandragen. Van 22...
 • Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan De Klenckestraat

  Informatie
  19 februari 2019 -20:53
  Al een tijd liggen er plannen voor de bouw van 12 woningen op het sloopterrein van de voormalige Willem Alexanderschool aan de Klenckestraat. Het terrein is op dit moment nog tijdelijk ingericht voor moestuinen en speelgelegenheid. Gemeente Assen heeft een bestuurlijke opgave om woningen te bouwen...
 • BoekenFEST’19 met bekende superhelden in DNK

  Informatie
  19 februari 2019 -09:54
  Op zaterdag 30 maart viert DNK het leukste festival van het jaar: BoekenFEST’19. Dit jaar gehuld in wapperende rode cape en met bekende superhelden, want BoekenFEST’19 staat in het teken van ‘Super(wo)man’. De line-up is dan ook extra bijzonder met supervrouwen- en mannen als Daphne Deckers, Aaf Brandt...
 • Drenthe College en Dr. Nassau College Assen in actie voor KWF

  Informatie
  19 februari 2019 -09:49
  Een team van studenten en docenten van Drenthe College en Dr. Nassau Colllege organiseren op woensdag 13 maart een benefietavond in het kader van hun deelname aan de Alpe d'Huzes. Met 52 deelnemers is deze groep landelijk een van de grootste afvaardigingen die op 6 juni de grote berg beklimmen voor...
 • Repair Café Assen op 2 maart in Kloosterveen

  Informatie
  19 februari 2019 -09:41
  Op 2 maart is er in het MFA van Kloosterveste weer een Repair Café. Op de maandelijkse bijeenkomst van het Repair Café Assen komen bezoekers met kapotten kleren, meubels of apparaten om die samen met handige vrijwilligers weer bruikbaar te maken. De meeste mensen missen de kennis om bij storingen met...
 • Tot woensdag nog geen treinen tussen Groningen en Assen

  Informatie
  18 februari 2019 -22:13
  Tussen Groningen en Assen rijden tot woensdag nog geen treinen. Door werkzaamheden ligt het treinverkeer sinds zaterdag plat. Het treinverkeer tussen Assen en Hoogeveen is vanochtend weer opgestart. Tussen Groningen en Assen rijden NS-bussen. De NS-bussen stoppen niet in Groningen Europapark; reis...
 • Enzo Knol helpt bij lammeren schapen Landschapsbeheer Witterveld (Video)

  Informatie
  18 februari 2019 -21:54
  Oud-Assenaar Enzo Knol heeft deze week geholpen bij de bevallingen van de schapen bij Landschapsbeheer het Witterveld. De ooien van Caroline Visser en Ron Rogaar zijn deze periode aan het aflammeren. In de loods van het Witterveld staan nu zo'n 1.100 ooien en 1.200 lammeren. Een groep van 400...
 • Zo doen basisscholen uit Assen het in het scholenonderzoek

  Informatie
  18 februari 2019 -20:14
  Basisschool De Kloostertuin in Kloosterveen staat in Assen op de eerste plek als het gaat om de eindtoetsresultaten van basisscholen. Dat blijkt uit het onderzoek van RTL Nieuws. In totaal werden er van zesduizend basisscholen de eindtoetsresultaten geanalyseerd. Door de onderzoeksredactie van RTL...
 • Kinderboerderij Lariks haalt hanen weg na klachten

  Informatie
  18 februari 2019 -13:34
  De kinderboerderij in Lariks heeft zijn hanen weg moeten halen na klachten over geluidsoverlast. Volgens de kinderboerderij komen de klachten van één buurtbewoonster weg. Zij benaderde alle instanties om maar van het gekraai of te komen. Jan Blik, beheerder van de kinderboerderij, vertelt tegen RTV...
 • Foto's: Dak tunnel De Maten geplaatst in spoor Assen (Video)

  Informatie
  18 februari 2019 -09:48
  In de afgelopen 36 uur is het dak van tunnel De Maten geplaatst. Dit door een unieke samenwerking van vele partners. In opdracht van de gemeente Assen heeft ProRail een plan gemaakt voor een nieuwe tunnel voor Assen-Oost en woonpark Diepstroeten. Dit project is het laatste stukje van de Florijnas...
 • Opa- en Omadagen in het Drents Museum en Drents Archief

  Informatie
  17 februari 2019 -18:58
  Meer weten over Nubië en zijn rijke cultuur? Ga dan tijdens de Opa- en Omadagen op expeditie in het Drents Museum en het Drents Archief. Je ontdekkingstocht begint in de tentoonstelling Nubië – Land van de Zwarte Farao’s en hier ontdek je de geheimen van deze Afrikaanse grootmacht. Voordat je aan...
 • Inschrijving voor Kamermuziekdag op 6 april geopend

  Informatie
  16 februari 2019 -13:16
  Speciaal voor amateurmuzikanten in Drenthe, die wel eens met anderen willen samenspelen, organiseert Muziekschool Klankrijk Drenthe op 6 april voor de derde maal een kamermuziekdag in Podium Zuidhaege in Assen. In kleine groepen wordt gewerkt aan stukken van onder anderen Tschaikovski, Purcell en...
 • Tweedehands boekenverkoop bij DNK

  Informatie
  16 februari 2019 -13:11
  Lekker neuzen tussen de oude boeken en net dat ene exemplaar vinden om de eigen boekenkast mee aan te vullen? Dat kan tijdens de boekverkoop van Bibliotheek DNK. Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 februari profiteren gasten van een ruime collectie aan boeken, tijdschriften en dvd’s tegen scherpe...
 • Mega tunneldak van ruim duizend ton verplaatst in Assen

  Informatie
  16 februari 2019 -10:43
  Firma Mammoet heeft vrijdag met speciaal materiaal het tunneldak van de nieuwe tunnel De Maten van de bouwplaats verplaatst. Zij deden dit om ruimte te creëren voor het plaatsen van het dak, dat vanavond plaats zal gaan vinden. Het 1080 ton wegende tunneldak is vrijdag met drie speciale...
 • Leerlingen Maria in Campisschool met ruimtestation terug op aarde

  Informatie
  15 februari 2019 -22:14
  Leerlingen en juffen van de Maria in Campisschool zijn vanochtend, na een lange reis, weer veilig op aarde aangekomen. De afgelopen weken zijn de leerlingen van de Maria in Campisschool bezig geweest met het thema ‘Heelal’. Alle lessen stonden deze thema periode dan ook in het teken van dit thema...
 • Karin Dekker in college van B&W Assen

  Informatie
  15 februari 2019 -20:38
  Karin Dekker is donderdag officieel begonnen als wethouder van de gemeente Assen. Wegens te kort aan geschikte kandidaten in Assen heeft GroenLinks een wethouder moeten aantrekken uit Groningen. In het verleden moest Dekker daar opstappen wegens fouten in de tramplannen in de stad Groningen. Tevens...
 • Doe auditie voor Brandstof Vooropleiding Theater bij Garage TDI

  Informatie
  15 februari 2019 -13:47
  Denk je er wel eens over na om acteur, schrijver, cabaretier, of theatermaker te worden? Voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar heeft Garage TDI het spelersensemble van Brandstof Vooropleiding Theater & Productiehuis. Gedurende het jaar maakt het ensemble diverse producties. De spelers krijgen...
 • Keramiekdemonstratie Carolein Smit op 24 februari

  Informatie
  15 februari 2019 -10:20
  Op zondag 24 februari verruilt Carolein Smit haar atelier voor een atelier in het Drents Museum om bezoekers een unieke kijk in de kunstenaarskeuken te geven. In de doorlopende demonstratie, van 12.30 tot en met 16.30 uur, is te zien hoe zij te werk gaat. Haar atelier in het Drents Museum bevindt...
 • Kostuumshow De Moeder De Vrouw op 23 februari in KINK

  Informatie
  14 februari 2019 -15:33
  Op zaterdag 23 februari presenteert het Drents Museum de kostuumshow De Moeder De Vrouw bij de gelijknamige tentoonstelling in KINK in De Nieuwe Kolk. In de Kostuumshow tonen verschillende modellen in modebeelden de ontwikkeling van de vrouw tussen 1885 tot heden. De organisatie is in handen van...
 • Jongenskoor Dalfsen zingt in de Adventskerk

  Informatie
  14 februari 2019 -15:25
  Van de Choral Evensongs, die dagelijks in de beroemde Engelse kathedralen opklinken, kunnen ze in de Adventskerk in Assen af en toe iets meebeleven. In de maandelijkse kerkmuziekserie Muscia Pro Deo volgt een aantal vieringen vorm en opzet van de evensongs. Deze evensongs zijn vrijwel geheel...
 • Zorggroep Drenthe BBL opleiding Verzorgende IG gestart

  Informatie
  14 februari 2019 -15:19
  Op 11 februari zijn er 25 BBL-studenten Verzorgende IG begonnen aan hun eerste schooldag. Een traject van 2,5 jaar die zij met veel enthousiasme zijn gestart. De groep wordt opgeleid in samenwerking met Zorggroep Drenthe. De studenten hebben een contract van 26 uur per week. Ze werken 22 uur in de...
 • Nationale Warme Truiendag bij Duurzaamheidscentrum

  Informatie
  14 februari 2019 -10:40
  Vrijdag 15 februari is het weer Nationale Warme Truiendag. Ook het Duurzaamheidscentrum doet er aan mee. Op deze dag zet iedereen de verwarming lager en trekken we een lekkere warme trui aan. Zo bespaart u veel energie zonder verlies van comfort. Elke graad dat de verwarming lager staat, levert 6%...
 • Vrijwilligers zijn bij ons altijd welkom!

  Informatie
  13 februari 2019 -21:03
  Met het vroege voorjaar in zicht gaan de tuinvrijwilligers van het Duurzaamheidscentrum Assen weer actief buiten aan het werk. Op donderdag 14 februari kan iedereen die zin heeft een ochtendje meehelpen. Op die manier maak je kennis met de natuurlijke tuin en ontdek je hoe je je eigen tuin...
 • Drents Museum ontvangt ruim 4,3 ton van BankGiro Loterij

  Informatie
  13 februari 2019 -16:30
  Dinsdag heeft het Drents Museum tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij een cheque van €435.931,- in ontvangst genomen. Op het Goed Geld Gala maakte de loterij bekend dat zij een recordopbrengst van 79,4 miljoen euro kan verdelen onder 79 culturele organisaties. Het Drents...
 • Ruim 350 dragline rijplaten bij tunnel de Maten

  Informatie
  13 februari 2019 -13:02
  De voorbereidingen bij de nieuwe tunnel De Maten verloopt naar wens. De ruim 350 rijplaten maken straks een veilige rit voor de tunneldak. Na alle zandwerkzaamheden van de afgelopen dagen bij de tunnel, heeft wegenbouwer De Sallandse ruim 350 dragline rijplaten laten aanvoeren om de nieuwe...
 • Stadsmuur Markt Assen omgereden

  Informatie
  12 februari 2019 -22:12
  De stadsmuur, die bij de Markt in Assen staat, is vandaag aangereden. Ook zijn er twee verkeersborden gesneuveld. Rijden is een vak, maar soms gaat het ook mis. Zo is te zien bij de kop van de Vaart, waar een stadsmuur voor de markt deels omver is gereden. Dat de gemeente van de muurtjes in de Asser...
 • Extra geld voor TT Festival Assen: festival terug naar drie dagen

  Informatie
  12 februari 2019 -21:08
  De organisatie van het TT Festival krijgt voor dit jaar 125.000 euro van de provincie Drenthe. Ook gaat het festival van vier dagen, terug naar drie dagen. Het TT-festival en de Moto GP/TT zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al jaren zijn de races en het festival zeer populair bij de Drenten...
 • Nieuwe straatverlichting stationsplein klaar

  Informatie
  12 februari 2019 -18:06
  De nieuwe straatverlichting op het Stationsplein is klaar. Bij de inrichting van het Stationsplein is veel extra licht toegevoegd aan het Asser straatbeeld. Een paar honderd ledlampen leiden bezoekers de stad in, maar ook het plein voor het station heeft nu zijn eigen ludieke ledverlichting. Er zijn de...
 • Liberale jongeren vestigen zich in Drenthe

  Informatie
  12 februari 2019 -17:20
  In Assen zal woensdagavond de JOVD Drenthe feestelijk aftrappen. De jonge Drentse liberalen zullen eens per twee weken een activiteit verzorgen, uiteenlopend van sprekers tot borrels. De JOVD is de onafhankelijke jongerenorganisatie gelieerd aan de VVD. Een groep liberale jongeren start de Drentse...
 • Team Groene Lantaarn wint Culinaire Grand Prix Assen (Video)

  Informatie
  12 februari 2019 -17:15
  Team Groene Lantaarn heeft de Culinaire Grand Prix Assen gewonnen. Chefs Bibi de Wit (18) en Rob Heeling wonnen samen met gastvrouw Ingeborg Gruter de hoofdprijs van 5000 euro. Het team van Bij Kees uit Zierikzee had met Lianne Willemse de beste gastvrouw. Tien teams van elk drie personen deden mee aan...
 • Herinrichting Oosterparallelweg in Assen verloopt goed

  Informatie
  12 februari 2019 -17:13
  Aannemer Sallandse Wegenbouw blijft druk bezig met de herinrichting van de Oosterparallelweg in Assen-Oost. Na de aanleg van het Stadsboulevard-zuid is de wegenbouwer druk bezig met de herinrichting van de oostzijde van het station. De Oosterparallelweg krijg nieuwe riolering en wordt herinricht...
 • Kantorencomplex Veemarkt wordt school

  Informatie
  12 februari 2019 -11:36
  Het kantorencomplex naast de Jumbo Veemarkt wordt een school. Het kantorencomplex boven op de Nijlandstraat krijgt een andere bestemming en zal dit jaar worden omgebouwd tot een scholencomplex. De huidige huurders van het complex zullen verhuizen naar een ander kantoor aan de Javastraat. Schoolruimte Er is...
 • Derde Dinsdag met Jan Peter Balkenende

  Informatie
  12 februari 2019 -11:33
  Dinsdag 26 februari komt niemand minder dan voormalig minister-president Jan Peter Balkenende spreken tijdens de Derde Dinsdag. Deze editie staat namelijk in het teken van duurzaamheid, iets waar Balkenende zich met hart en ziel voor inzet. Het publiek krijgt alle ruimte om vragen te stellen. Op 26...
 • Komend weekend geen treinen door Assen

  Informatie
  12 februari 2019 -10:26
  Van 16 tot en met 19 februari vinden in Assen en Groningen diverse werkzaamheden plaats op en langs het spoor. In Assen wordt onder meer gewerkt aan de afwerking van de stationskap en bij de Mandemaat wordt het spoordek van de nieuwe tunnel De Maten onder het spoor geplaatst. Omwonenden ontvangen...
 • Ruim 2000 kuub zand uit Kampen in tunnel De Maten (Video)

  Informatie
  11 februari 2019 -16:52
  Er wordt al ruim twee weken aan de op- en afrit van de nieuwe tunnel De Maten gegraven. Assen krijgt een nieuwe spoortunnel en de werkzaamheden zijn druk bezig. Ruim twee weken was er nodig om de westelijke onderdoorgang uit te graven en weer op te vullen met zand. Aannemer en wegenbouwer...
 • CKC Drenthe houdt open dag

  Informatie
  11 februari 2019 -13:49
  Ouders die op zoek zijn naar basisonderwijs en of kinderopvang voor hun kind, kunnen op woensdag 13 februari terecht tijdens de open dag bij een van de kindcentra van CKC Drenthe. Vooral voor ouders/verzorgers die nog een keuze moeten maken is dit een kans om de sfeer te proeven en - samen met het...
 • Wilhelmina Ziekenhuis Assen blijft volwaardig ziekenhuis

  Informatie
  11 februari 2019 -13:09
  Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden presenteert een kernteam, bestaande uit ziekenhuizen Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis, vandaag zijn gezamenlijk plan voor de...
 • Harde wind zorgt voor stormschade bij FC Assen

  Informatie
  11 februari 2019 -10:56
  Door de harde wind zijn bij FC Assen enkele reclamedoeken losgekomen. De reclameposters bij FC Assen konden de harde wind van zaterdag niet aan, enkele reclame-uitingen scheurden kapot en de gehele reclamezuil ging bijna om. De reclame is een goede inkomstenbron, maar zijn ook behoorlijk...
 • Oud-wethouder geeft startschot voor 25ste Potgrondactie

  Informatie
  10 februari 2019 -16:20
  Zaterdag 9 februari zijn de mannen van het Asser Mannenkoor alweer voor 25ste keer de Asser wijken in gegaan om zakken met potgrond aan huis te verkopen. Vanwege dit feestelijk feit heeft de oud-wethouder van Assen, Gerrit Eerland het startschot van deze actie geven. Eerland is onlangs zelf...
 • Volgende soepcafe in Vrijeschool Assen

  Informatie
  10 februari 2019 -14:08
  Op vrijdag 22 februari gaat een werkgroep van Transition Town Assen van start met een Soepcafé. Soep van gered voedsel. Het Soepcafé is ontstaan vanuit de behoefte om voedselverspilling tegen te gaan. Daarnaast speelt bewustzijn en het sociale aspect natuurlijk ook een grote rol. Iedereen die wil...
 • Lijstaanduiding partijen voor verkiezing Provinciale Staten van Drenthe

  Informatie
  10 februari 2019 -14:05
  Vrijdag 8 februari is er wederom een stap gezet voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Drenthe. Vrijdag heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden voor de Provinciale Staten van Drenthe 2019 in een openbare zitting beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, het...
 • Expositie Egbert Streuer in Assen geopend (Video)

  Informatie
  09 februari 2019 -20:33
  De expositie Egbert Streuer – Nederlands meest succesvolle wegracecoureur is vandaag in het Drents Museum officieel geopend. Met in totaal 75 VIP-gasten kon rond 14:45 uur de voorstelling officieel beginnen. Na de officiele opening, werd de eerste rondleiding al om 15:30 uur gestart. Met zijn...
 • Foto's: Treinenbeurs Modelspoorclub Assen trekt ruim 400 bezoekers

  Informatie
  09 februari 2019 -17:14
  De treinenbeurs van de Modelspoorclub Assen heeft zaterdag ruim vierhonderd bezoekers getrokken. ,,De beurs is zeer goed verlopen'', vertelt Hilbrand Hakkert. In totaal zijn er 375 volwassenen en 55 kinderen op de beurs afgekomen. Deze editie zijn er meer kinderen dan anders op de beurs afgekomen...
 • Buswagenpark Groningen en Drenthe wordt schoonste van Nederland

  Informatie
  09 februari 2019 -16:37
  Groningen en Drenthe krijgen in de nieuwe busconcessie, die eind dit jaar ingaat, het schoonste buswagenpark in Nederland van dit moment. Alle stadsbussen, een deel van de streekdienst en een groot deel van de Q-link-lijnen worden in december elektrisch. De 45 stadsbussen in Groningen, Assen en...
 • De budgetcursus gaat weer beginnen

  Informatie
  09 februari 2019 -16:36
  De budgetcursus van Buurtteam Assen-Oost gaat weer beginnen. Tijdens de cursus leer je overzicht krijgen en dit te houden over de inkomsten en uitgaven. Diverse voorzieningen en regelingen worden besproken en allerlei tips en adviezen worden gegeven. Ben of ken jij iemand die hulp kan gebruiken...
 • Stankwolk na ongeval Alblasserdam nu ook in Assen

  Informatie
  09 februari 2019 -11:11
  Na een ongeval met een chemische stof in Alblasserdam heeft een groot deel van Nederland te maken met stankoverlast. De stankwolk heeft nu ook Assen bereikt. In een deel van Nederland is een NL-alert afgegeven. Mensen worden gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden. Op sociale media...
 • Code geel: kans op zware windstoten

  Informatie
  09 februari 2019 -10:19
  Het KNMI heeft voor vandaag in Drenthe code geel afgekondigd. In het noorden komen zware windstoten tot ongeveer 80 km/uur voor, in het noordwestelijk kustgebied tot circa 90 km/uur. De richting is zuidwestelijk. Later in de middag neemt de wind af. Weggebruikers worden extra gewaarschuwd om voorzichtig...
 • Wat is er dit weekend in Assen te doen? Bekijk de agenda

  Informatie
  09 februari 2019 -08:31
  Dit weekend zijn er in Assen en omgeving weer diverse activiteiten te ondernemen. Bekijk hieronder wat er dit weekend te doen is: MFA 'de Spil' in het teken van KiKa In de MFA 'de Spil' in Bovensmilde wordt vandaag een (Sport)massage Marathon gehouden. Deze Massage Marathon wordt uitgevoerd door Gert...
 • Automuseum en ‘meisjes Gans’ in Asser Praat

  Informatie
  08 februari 2019 -14:33
  De laatste aflevering van Asser Praat van dit seizoen wordt een extra muzikale. De praatshow over Assen en hoe het daar allemaal zo gekomen vult zondag 24 februari de Rabozaal van theater De Nieuwe Kolk. Het muzikale duo Van Luie Kees is opnieuw van de partij met speciaal voor de praatshow...
 • Demonteren bekisting tunneldak Assen (Video)

  Informatie
  08 februari 2019 -13:34
  Donderdag is het laatste beton op het tunneldak van tunnel De Maten gestort. Ook is de bekisting eronder gesloopt.. Bouwvakkers en steigerbouwers van Hegeman zijn druk bezig de bekisting van het tunneldek de Maten te verwijderen. De bekisting heeft zijn werk gedaan en kan om het beton verwijderd...
 • Gyminstuif bij Omnigym Assen

  Informatie
  08 februari 2019 -13:18
  Omnigym in Assen houdt in de voorjaarsvakantie een gyminstuif. Nog een paar weken en dan is het weer voorjaarsvakantie. Op woensdag 20 februari kan je van 10.00 tot 11.30 uur komen gymmen in sporthal Olympus (de sporthal van het Dr. Nassau College, locatie Quintus). Omnigym tovert de sporthal om...
 • Verzakking perron 3 bij station Assen nog niet volledig hersteld

  Informatie
  08 februari 2019 -10:30
  Na de grote verzakking van perron 3, blijkt de schade nog niet helemaal hersteld. Aannemer Hegeman en ProRail blijven stoeien met de grote hoeveelheid water dat van het stationsdak naar de afvoer moet. Vorig jaar, bij de bouw van het dak, ging het net na de opening geheel mis. Een deel van perron...
 • Minikraan op dak sloopflats in Assen

  Informatie
  07 februari 2019 -21:42
  Het sloopteam van Revoort is bezig de laatste restanten van het dak te verwijderen van de nog twee te slopen flats aan de Troelstralaan. De afgelopen weken is al het asbest uit de twee flats verwijderd, nu kan de bitumen dak met een minikraan en shovel worden verwijderd. Na deze klus kan de grote...