Stadspanel Assen buigt zich over duurzame energie

Stadspanel Assen buigt zich over duurzame energie

Mogen er windmolens geplaatst worden op bedrijventerreinen of langs de A28? Het is een van de vragen die de bijna 2000 leden van het stadspanel voorgelegd krijgen in de laatste enquête. Met deze nieuwe vragenlijst onderzoekt de gemeente Assen hoe de inwoners denken over energiebesparing en grootschalige duurzame energieopwekking.

Om te voldoen aan de eigen klimaatdoelstellingen zal de gemeente Assen de komende jaren ingrijpende maatregelen moeten nemen. Nu is nog maar 4% van onze energie duurzaam opgewekt. In twee jaar wil de gemeente naar 14% duurzame energie. Dat vraagt om gezamenlijke maatregelen van inwoners, bedrijven en overheid. Onder de noemer de energie van Assen is de gemeente in september hiervoor een campagne gestart.

Sinds bijna twee jaar kent Assen een digitaal stadspanel. De leden van het stadspanel vullen vier tot vijf keer per jaar een korte enquête in via internet. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Geïnteresseerde Assenaren kunnen zich via de website van de gemeente voor het stadspanel aanmelden.

Erik Smit
Tiplijn