Binnenstadsorganisatie krijgt gezicht met vijf bestuursleden

Binnenstadsorganisatie krijgt gezicht met vijf bestuursleden

Vier ondernemersverenigingen en platform Cultureel Hart hebben ieder een bestuurslid voor de nieuwe binnenstadsorganisatie aangewezen. Deze vijf gaan samen met de kwartiermaker de organisatie bouwen, die de uitvoering van de Binnenstadsvisie gaat realiseren.

De samenwerking is bedoeld om de economische teruggang tot staan te brengen en met nieuw elan de binnenstad van Assen bruisend en aantrekkelijk te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Assen wil een plaats in de top 25 van meest aantrekkelijke steden van Nederland.

Zodra begin 2018 een uitvoeringsteam is samengesteld, kan de organisatie verder gas geven.

De binnenstadsorganisatie zal nauw samenwerken met de gemeente. In die samenwerking krijgt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de kracht van de binnenstad gestalte. Met de binnenstadsvisie als richtsnoer werken gemeente en binnenstadsorganisatie een uitvoeringsprogramma met prioriteiten uit.

Gilde Bart vaardigt Henk van Hooft (oud wethouder) af, die ook voorzitter wordt. Vanuit Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen neemt Henriëtte Maas (voormalig General Manager Hotel de Jonge) deel. MKB Assen levert Mark van den Eng (middenstander in Assen en bedrijfsadviseur). Platform Cultureel Hart vaardigt Wytze de Vries (directeur ICO) af en namens de Vereniging Vastgoedeigenaren Assen Centrum maakt Caspar Wortmann (vastgoed adviseur) de club compleet.

De vijf organisaties hebben het vertrouwen uitgesproken dat hun vertegenwoordigers ieder op hun eigen wijze en met gevoel voor het gezamenlijk binnenstadbelang, voortvarend sturing gaan geven aan de Binnenstadsorganisatie.

Tiplijn