Gezamenlijke aanpak voor Assense jongeren die zich somber of depressief voelen of suïcidale gedachten hebben (v.l.n.r.): Eliene Schuinder (Drenthe College), Nelleke Vedelaar (GGD Drenthe), Esther van der Zee (GGZ Drenthe), Jan Broekema (Gemeente Assen), Margriet Wiedemeyer (Accare) en Rémy Brenkman (Dr. Nassau College Quintus)

Gezamenlijke aanpak voor Assense jongeren die zich somber of depressief voelen of suïcidale gedachten hebben

In Assen start vandaag een samenwerking waarbij scholen, hulpverleningsorganisaties en de Gemeente Assen signalen van somberheid bij jongeren snel op kunnen pikken en aanpakken. De STORM-aanpak is een gezamenlijk programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert. STORM staat daarbij voor Strong Teens and Resilient Minds.

Door de STORM-aanpak wordt vroegtijdig gesignaleerd wanneer jongeren zich somber of depressief voelen of suïcidale gedachten hebben. Uit landelijke STORM-ervaringen blijkt dat circa 10% van de jongeren (14-20 jaar) hoog scoort op depressieve gevoelens en circa 1% acute/ernstige suïcidale gedachten heeft. De pilot in Assen loopt tot eind 2025 en is tot stand gekomen door een samenwerking van GGD Drenthe, GGZ Drenthe, Accare, Dr. Nassau College Quintus, Drenthe College Assen en Gemeente Assen. De Gemeente Assen en 113 Zelfmoordpreventie financieren het project.

Preventie en gatekeepers
De STORM-aanpak bestaat uit vier pijlers. Om jongeren meer te leren over wat mentale gezondheid is, krijgen zij hier lessen over. Het Mental Health Programma, de eerste pijler, wordt gegeven door een STORM-medewerker en wordt aangeboden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs en eerstejaars mbo-studenten. De tweede pijler zijn de gatekeepers op scholen. Mentoren en docenten leren hoe zij signalen van somberheid bij leerlingen kunnen herkennen, hoe zij in gesprek kunnen gaan met leerlingen die niet lekker in hun vel zitten en op welke manier zij hulp kunnen vinden.

Vroeg-signalering
Om (beginnende) somberheid en suïcidale gedachten op te sporen, krijgen alle voortgezet onderwijs-leerlingen van klas 2 en klas 4 in Drenthe en eerstejaars mbo-studenten van Drenthe College Assen jaarlijks een vragenlijst van de GGD. De uitkomsten van deze lijst worden gebruikt om waar nodig passende hulp in te zetten. Deze derde pijler heet vroeg-signalering. Als laatste pijler is er de vaardigheidstraining Op Volle Kracht, waar naar aanleiding van de uitkomsten van vroeg-signalering op STORM-scholen naar kan worden doorverwezen.

Vaardigheidstraining voor jongeren
De Op Volle Kracht-training zorgt voor een afname van depressieve klachten en vermindert daarmee het risico op een depressie. Jongeren leren hun negatieve gedachten om te buigen naar positieve, wat hen helpt in hun ontwikkeling tot gezonde volwassenen. Inmiddels wordt de aanpak in meerdere regio’s in Nederland ingezet. De training wordt gegeven door twee ervaren trainers. In de meeste gevallen werkt één van de trainers op school en werkt de andere trainer als jeugdprofessional.

Feiten & cijfers
Nieuwe cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd (GGD Drenthe) laten ook een stijging in de psychische klachten van de jeugd zien: 27% van de Drentse jeugd geeft aan psychische klachten te hebben, waar dat in 2019 19% was. Nog wat opvallende landelijke cijfers: sinds 2010 is zelfdoding zelfs de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren; in 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening; bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd.

De STORM-aanpak is ontwikkeld in Oost-Brabant en wordt daar uitgevoerd sinds 2011. In de provincie Groningen is de STORM-aanpak in september vorig jaar gestart. 

Tiplijn