Twee bomen op de Brink worden gesnoeid

Twee bomen op de Brink worden gesnoeid

Op de Brink worden binnenkort twee bomen grondig gesnoeid. Beide bomen zijn ziek. Op de stammen groeit de tonderzwam. Dit is een schimmel die ervoor zorgt dat de stam van de boom zwak wordt en uiteindelijk kan omvallen. Door nu te snoeien kunnen de bomen nog een tijdje blijven. Hiermee probeert de gemeente het kappen van de bomen uit te stellen. De kans is alleen groot dat dit binnen een paar jaar wel moet. Het gaat om een Amerikaanse eik en een Zomerlinde.

Er is een vergunning aangevraagd voor het innemen van de boomkronen. Dit betekent dat er een heel stuk van de bomen afgaat en daardoor zien de bomen er straks heel anders uit. Hoewel de bomen gesnoeid gaan worden, moeten ze in de toekomst gekapt worden. Dit is helaas niet meer te voorkomen. Het is niet duidelijk hoe lang de bomen nog kunnen blijven staan. Dat hangt af van hoe de bomen reageren op de snoei en hoe de schimmel zich ontwikkelt. In de tussentijd gaat de gemeente op zoek naar nieuwe bomen die na de kap geplaatst kunnen worden.

Monumentale bomen op de Brink
Zowel de Amerikaanse eik als de Zomerlinde zijn monumentale bomen. Naast deze twee bomen staan er meer monumentale bomen op de Brink. Een aantal van deze bomen vragen ook de aandacht omdat deze oud of mogelijk ziek zijn. Alle bomen op de Brink worden ieder jaar door een boomdeskundige gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controles onderneemt de gemeente acties om de bomen op een veilige manier te behouden. Helaas hebben deze acties niet altijd voldoende effect, zoals ook het geval is voor de Amerikaanse eik en de Zomerlinde. De andere bomen blijft de gemeente in de gaten houden door de jaarlijkse controles.

Tiplijn