Gemeenteraad bezoekt Kloosterveen

Gemeenteraad bezoekt Kloosterveen

Donderdagmiddag zijn de raadsleden, wethouders en Burgemeester op bezoek geweest in de wijk Kloosterveen.

Het gezelschap is ontvangen in het Informatiecentrum aan de Domeinweg en zijn bijgepraat over de laatste bouw ontwikkelingen in de woonbuurt Kloosterakker.

De gemeente presenteerde de huidige stand van zaken van het project Kloosterakker waar 498 woningen worden gebouwd, maar kregen ook inzicht en de plannen van de volgende woonbuurten.

13.000 jaar bewoning op deze gronden van Kloosterveen
Twee jaar geleden, bij de voorbereiding om de woonbuurt bouwrijp te maken, hebben onderzoekers om een oude zandrug onderzoek kunnen doen. Hierbij is zoveel materiaal gevonden dat vervolgonderzoek later nodig is op een ander stuk terrein. Er zijn spullen gevonden van bewoning van 11.000 oud, maar ook ruim 9.000 oude rendierjagers hebben hier gewoond. Destijds was dit een route tussen Engeland en Scandinavië waar veel personen langs zijn getrokken toen de noordzee nog deels droog lag.

Naast de verzamelplaats zijn er ook veel oude Berkenbomen gevonden van ruim 12 meter lang, waaruit bleek dat de hele regio een bos was. Daarnaast vond men ook hertenkeutels van ruim 5.000 jaar oud bij een kleine waterplas in het bos.

Naast de informatie aan de gemeenteraad en College van B&W is men nog door de bouwwoonbuurt gelopen om zelf te zien wat er allemaal gebeurd. Na de ontvangst in de woonbuurt Kloosterakker is de groep vertrokken naar de Kloosterveste, waar zij contacten legden met de ondernemersvereniging Kloosterveste en andere genodigden.

Kloosterveen kan terugkijken op een waardig en goed inhoudelijk bezoek van de gemeenteraad en college van B&W. De wijk bestaat inmiddels 26 jaar.

Tiplijn