Stadspartij PLOP en SP Assen gezamenlijk op werkbezoek: 'Grote zorgen om voortbestaan Rode Kruis-gebouw in Lariks'

Stadspartij PLOP en SP Assen gezamenlijk op werkbezoek: 'Grote zorgen om voortbestaan Rode Kruis-gebouw in Lariks'

Afgelopen woensdag gingen Stadspartij PLOP en SP Assen op werkbezoek naar het Rode Kruis-gebouw in de wijk Lariks. Vorig jaar is de gemeenteraad op tour geweest in de wijken in Assen. Inwoners konden hun wensen kenbaar maken. Gebruikers van het Rode Kruis-gebouw gaven dat het gebouw mogelijk in de verkoop zou gaan en dat zij het gebouw graag behielden voor hun activiteiten. Vanuit de gemeenteraad is toen een motie ingediend die unaniem werd aangenomen voor behoud van het gebouw en de activiteiten.

Naar de Drentse Soos (een van de vrijwilligersorganisaties die gebruik maakt van het pand) is in September vanuit de gemeente een mail gestuurd waarin werd toegezegd dat ze aan de slag zouden gaan met de wens tot behoud van het pand en de activiteiten. Sindsdien hebben de gebruikers van het Rode Kruis-gebouw van de gemeente niets meer vernomen. Wel hebben ze onlangs te horen gekregen dat in verband met verkoop van het pand hun huurcontracten binnenkort zullen aflopen.

Sinds de Steiger is verdwenen is er geen formeel buurthuis meer in de wijk Lariks. Hier is vanuit de bewoners en organisaties wel veel behoefte aan. Het Rode Kruisgebouw is informeel een laagdrempelige wijkhuiskamer geworden waarbij de verschillende initiatieven en activiteiten elkaar versterken. Al langere tijd maken de gebruikers van het Rode Kruis-gebouw zich zorgen over de voorgenomen verkoop van het pand en de gevolgen die dit zal hebben voor het voortbestaan van hun activiteiten.

Tijdens het werkbezoek waren verschillende vrijwilligersinitiatieven aanwezig. Onder andere deelnemers van de Klaverjasclub, de Kookgroep, de Drentse Soos en de biljartclub van oud werknemers van energiebedrijven. Ze gaven in gesprek met de raadsleden hun zorgen aan omtrent voortbestaan van hun initiatieven. Stadspartij PLOP en SP Assen vinden het van groot belang dat deze laagdrempelige bewonersinitiatieven en de “huiskamer” voor de wijk Lariks behouden blijven.

Tiplijn