Groen licht voor de voorlopige structuurvisie Havenkwartier

Groen licht voor de voorlopige structuurvisie Havenkwartier

Op de plek waar nu nog een verouderd bedrijventerrein is, moet in de toekomst een nieuwe eigentijdse woonwijk met ongeveer 650 woningen verrijzen. Het Havenkwartier biedt een mix van wonen, werken en ontspanning. Met hoogbouw en laagbouw in kleine straatjes en groene hofjes. De ligging van het Havenkwartier is uniek: tussen de binnenstad en het buitengebied én op loopafstand van het station.

Het college van burgemeester en wethouders van Assen heeft groen licht gegeven aan de voorlopige structuurvisie voor het Havenkwartier. In deze visie staan de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Bijvoorbeeld dat er plek is voor verschillende soorten woningen. Van woningen met een tuin tot appartementen, en van prijzige huizen tot sociale huurwoningen. In de wijk is veel aandacht voor duurzaamheid en het klimaat. Tussen de woningen is plek voor groene binnenplaatsen die uitnodigingen om elkaar te ontmoeten. De Havenkade zelf moet een stoere parkkade worden, waar ruimte is voor ontspanning en recreatie. Hierlangs loopt ook de doorfietsroute Assen-Groningen.

Meedenken
,,De structuurvisie is een plan op hoofdlijnen waarin staat beschreven hoe wij de nieuwe stadswijk voor ons zien'', vertelt de gemeente. ,,Maar we laten ons heel graag verrassen door andere meningen en inzichten. Daarom hebben we de plannen de afgelopen tijd voorgelegd aan de huidige gebruikers van het gebied, ondernemers, toekomstige bewoners en ieder ander die erin geïnteresseerd waren.''

Op 16 en 17 juni zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd in de Hoge Silo in het Havenkwartier. Ongeveer 200 bezoekers hebben zich tijdens deze bijeenkomsten laten informeren over de ideeën en hoofduitgangspunten voor het Havenkwartier. Op basis van de inloopbijeenkomsten, de gesprekken en de vragenlijsten komt de gemeente tot de conclusie dat er over het algemeen breed draagvlak is voor de gepresenteerde concept structuurvisie.

Er is met name veel waardering voor de groene invulling en de ruimte voor aanvullende voorzieningen naast het wonen. De voorkeur gaat uit naar publieke voorzieningen gericht op horeca, buurtfuncties en kunst en cultuur.

Bijzondere gebouwen zoals de graansilo’s moeten hier een bijdrage aan leveren. Er wordt vooral aandacht gevraagd voor het benutten van het water en de Havenkade. Naast aandacht voor betaalbare woningen en starterswoningen, moet er voldoende aandacht zijn voor levensloopbestendige woningen om de doorstroming op gang te brengen. ,,In de concept structuurvisie is voldoende ruimte om rekening te houden met en invulling te geven aan de opgehaalde informatie en wensen'', aldus de gemeente.

Dit leidt niet tot grote aanpassingen in de concept structuurvisie. Vanaf deze maand gaat de gemeente de tweede ronde van participatie in waarin ze de concept structuurvisie een aantal weken formeel ter inzage leggen. Deze input verwerken ze in een inspraaknotitie. Dit kan leiden tot de aanpassing van de structuurvisie Havenkwartier.

,,De ontwerp structuurvisie Havenkwartier hopen we rond de jaarwisseling aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te kunnen bieden'', laat de gemeente weten. Tips en inputs kunnen ingestuurd worden via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Tiplijn