Duurzaamheidscentrum Assen ontvangt SDG Predicaat

Duurzaamheidscentrum Assen ontvangt SDG Predicaat

Op vrijdag 22 september, van 10:00 tot 12:00 uur, zal het Duurzaamheidscentrum Assen het decor zijn voor een opmerkelijk evenement. Judith Maas, directeur van SDG Nederland, en Anita van der Noord, SDG regio coördinator van Drenthe, zullen daar gezamenlijk het felbegeerde SDG Predicaat uitreiken aan wethouder Broekema voor het Duurzaamheidscentrum Assen, Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, en Theo Mulder van Symphony of Soils. Dit inspirerende evenement maakt deel uit van de SDG Action Week, die plaatsvindt van 21 tot 27 september.

Dit jaar staat de SDG Action Week in het teken van "Act Together Now." Verandering begint met actie. Gedurende deze week bundelen ze de krachten om de wereld te transformeren. ,,Of we nu klein beginnen en groeien of meteen grootschalige inspanningen leveren, één ding staat vast: we moeten handelen en de wereld veranderen.''

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn een gezamenlijke agenda voor een weerbare en duurzame wereld in 2030, waarin economische, ecologische en sociale waarden in evenwicht zijn en niemand wordt achtergelaten. ,,Als organisaties en individuen hebben we elkaar nodig om deze doelen te bereiken. We zijn de generatie die de middelen heeft om deze wereld waar te maken en de laatste generatie die verdere onomkeerbare negatieve veranderingen kan voorkomen.''

Het Duurzaamheidscentrum Assen: Een Plek voor Iedereen
Het Duurzaamheidscentrum in Assen, gelegen in het Asserbos, is een plek voor iedereen die zich bezighoudt met duurzaamheid en bewustwording van duurzame initiatieven. Ze organiseren evenementen, educatieve programma's en activiteiten om mensen bewust te maken van de urgentie en mogelijkheden van duurzaamheid in het dagelijks leven. Onderwerpen variëren van energiebesparing en recycling tot groene mobiliteit en biodiversiteit.

Het centrum werkt nauw samen met lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om duurzame initiatieven te bevorderen en te ondersteunen. Door bewustwording te vergroten en kennis te delen, hopen ze mensen aan te moedigen om duurzame keuzes te maken en bij te dragen aan een milieuvriendelijke toekomst.

Natuur en Milieufederatie Drenthe: Pleitbezorger van Groene Waarden
NMF Drenthe fungeert als ambassadeur en pleitbezorger van groene waarden. Ze spelen een cruciale rol bij het betrekken van overheden, bedrijven en inwoners bij duurzame initiatieven. Door samen te werken en mensen te motiveren en inspireren, dragen ze bij aan een positieve en toekomstgerichte keuze voor duurzaamheid in Drenthe.

Symphony of Soils: De Bodem Leven Geven
Symphony of Soils heeft als doel bemesting levend te maken en de bodem gezond te herstellen, met positieve gevolgen voor meerdere SDG's. Hun inzet om de bodem te herstellen, klimaatverandering tegen te gaan en biodiversiteit te bevorderen, biedt een ambitieus perspectief op een duurzamere toekomst.

SDG Predicaten: Erkenning voor Duurzaamheid
De toekenning van het SDG predicaat aan het Duurzaamheidscentrum Assen, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Symphony of Soils markeert niet alleen een welverdiende erkenning de inzet en toewijding aan duurzaamheid wereld, maar dient ook als inspiratie voor andere om vergelijkbare stappen te zetten.

SDG-fotowedstrijd voor Scholieren
Tijdens het evenement zal ook de aftrap plaatsvinden van de SDG-fotowedstrijd voor scholieren. Deze wedstrijd heeft tot doel jongeren bewust te maken van de SDG's en hen aan te moedigen om via creatieve expressie hun visie op duurzaamheid te delen. 

Anita van der Noord benadrukt dat de activiteiten van deze organisaties een positieve impact hebben op verschillende SDG's: ,,Hun samenhang in het bevorderen van een bloeiende aarde, door duurzame thema's op agenda te plaatsen en acties met impact te stimuleren, heeft aantoonbaar bijgedragen aan het versterken van sociale, ecologische en economische duurzaamheid, in lijn met relevante SDG’s. Hun werk gaat verder dan woorden; het is een inspiratiebron voor anderen om vergelijkbare acties te ondernemen.''

Over SDG Nederland
SDG Nederland is het platform dat organisaties en individuen inspireert en verbindt om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's). SDG Nederland stimuleert actie en bewustwording om de SDG's in Nederland te realiseren.

Tiplijn