Tot 2035 nog eens duizend extra woning in Kloosterveen gemeente Assen

Tot 2035 nog eens duizend extra woning in Kloosterveen

Kloosterveen krijgt er tot 2035 nog eens duizend huizen bij. Deze komen aan de westkant van de wijk, naast het jonge Kloosterakker. Hier worden nu 500 woningen verkocht en gebouwd.

Het wordt een ruim opgezette nieuwe woonwijk met verschillende woningen en aandacht voor duurzaamheid, energie en klimaat. Dit is terug te vinden in de ‘Ontwikkelstrategie Kloosterveen 2035’ die burgemeesters en wethouders voorleggen aan de gemeenteraad.

De gemeente verwacht dat de vijfhonderd kavels in Kloosterakker in 2026 allemaal verkocht en bebouwd zijn. Om vanaf dat moment een nieuw woonaanbod in Kloosterveen beschikbaar te hebben, willen ze de plannen voor woningbouw nu verder uitwerken. Omdat de woonwijk dichtbij Fochteloërveen en Witterveld ligt, moet er goed nagedacht worden over de keuzes.

Duizend woningen tot 2035
De verwachting is dat er duizend woningen bijgebouwd kunnen worden tot 2035. Om aan te sluiten bij de huidige woonvraag, willen ze in fases verder bouwen. Het voorstel is om te starten op het stuk grond ten westen van Kloosterakker. In de Ontwikkelstrategie staat omschreven aan welke regels de woonwijk moet voldoen. Zo komt er voornamelijk laagbouw en worden alle woningen aardgasvrij. Daarnaast komen er (sociale)huur- als koopwoningen en komt er voldoende ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten in de toekomstige wijk.

Besluit Ontwikkelstrategie
Op donderdag 19 oktober neemt de raad een definitief besluit over de ‘Ontwikkelstrategie Kloosterveen 2035’. Daarna willen we de plannen voor de nieuwbouwwijk samen met inwoners en andere betrokkenen verder uitwerken in een ‘Omgevingsplan’. Hierin wordt tot in detail omschreven hoe de nieuwbouwwijk eruit komt te zien. Tot slot organiseren we op dinsdag 19 september 2023, tussen 16.00 en 19.00 een spreekuur in de bouwkeet aan de Domeinweg in Kloosterakker.

Tiplijn