Bijzondere foto-expositie in de binnenstad van Asser fotografen in het kader van de Vredesweek Martin Roemers

Bijzondere foto-expositie in de binnenstad van Asser fotografen in het kader van de Vredesweek

Het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties Assen organiseert van 15 tot en met 24 september de Vredesweek in Assen. Om het publiek daarmee kennis te laten maken zijn er in diverse etalages in de binnenstad van Assen foto’s te zien rond het thema Vrede, die beschikbaar zijn gesteld door verschillende fotografen, afkomstig of woonachtig in Assen.

In totaal exposeren twaalf fotografen waaronder Bert Jippes, Sake Elzinga, Harry Cock, Yolanda Visser, Martin Roemers, Dirk-Jan Visser, Marcel Juriën de Jong, Marco Loman, Ingeborg Tel, Maurice Vos, Paul Meijer en Lammert Aling hebben daarvoor hun werk belangeloos ter beschikking gesteld. De expositie is een unieke en diverse samenstelling van fotografen, sommigen met een nationale en internationale reputatie maar ze hebben allemaal een band met de stad Assen.

De foto’s worden opgehangen in diverse winkeletalages en in lege winkelpanden in de binnenstad. De bedoeling is om zo het winkelend publiek even letterlijk stil te laten staan bij de leefomstandigheden in andere delen van de wereld. Daar waar oorlog is, mensen op de vlucht zijn, of de gevolgen van eerdere conflicten nog steeds zichtbaar aanwezig zijn. Vrede is geen vanzelfsprekendheid, is de onderliggende boodschap. Het is goed om daar aandacht aan te besteden, zeker in de Vredesweek. In het Platform Levensbeschouwelijke Organisaties in Assen, zijn onder andere de Asser kerken en de drie moskeeën verenigd maar ook het Humanistisch verbond, de Odd Fellow loges en de Vrijmetselaars loges in Assen.

De expositie wordt geopend op vrijdag 15 september 19.30 uur in Kunstplaza Schurer, Warenhuis Vanderveen waarna een korte wandeling volgt door de stad langs de foto’s.

Tiplijn