Assen kan verder werken aan nieuwe woonwijk Havenkwartier

Assen kan verder werken aan nieuwe woonwijk Havenkwartier

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft groen licht gegeven voor de concept-structuurvisie voor het Havenkwartier. In deze visie staan de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe wijk met ongeveer 650 woningen die in het Havenkwartier moet komen. De gemeente kan nu aan de slag met de verdere uitwerking van de uitgangspunten. De visie wordt de komende periode met huidige gebruikers, ondernemers en potentiële toekomstige bewoners gedeeld.

Plannen voor een nieuwe woonwijk in het Havenkwartier zijn er in het verleden vaker geweest. Zo werd in 2012 masterplan Havenkwartier vastgesteld. Maar vanwege bezuinigingen belandde het plan een paar jaren later in de ijskast. Dat de plannen nu nieuw leven is ingeblazen, is voor wethouder Cor Staal logisch: “Natuurlijk is de vraag naar betaalbare woningen de laatste jaren enorm gestegen. Los daarvan is de locatie van het Havenkwartier uniek: tussen de binnenstad en het buitengebied én op loopafstand van het station. En als je er door je oogharen heen ook nog een moderne, stoere woonwijk ziet, verwacht ik dat veel Assenaren enthousiast worden van de plannen”.

In de concept-structuurvisie voor het Havenkwartier staat onder andere dat in de nieuwe wijk plek is voor verschillende soorten woningen. Van woningen met een tuin tot appartementen, en van prijzige huizen tot sociale huurwoningen. In de wijk is veel aandacht voor duurzaamheid en het klimaat. Tussen de woningen is plek voor groene binnenplaatsen die uitnodigingen om elkaar te ontmoeten. De Havenkade zelf moet een stoere parkkade worden, waar ruimte is voor ontspanning en recreatie. Hierlangs loopt ook de doorfietsroute Assen-Groningen.

“De concept-structuurvisie is een plan op hoofdlijnen waarin staat beschreven hoe wij de nieuwe stadswijk voor ons zien. Maar we laten ons heel graag verrassen door andere meningen en inzichten. Daarom leggen we de plannen de komende tijd voor aan de huidige gebruikers van het gebied, ondernemers, toekomstige bewoners en ieder ander die er in geïnteresseerd is. We organiseren fysieke bijeenkomsten en ook is het mogelijk om de plannen online te bekijken en er input op te geven “ aldus wethouder Staal.

Op basis van deze inbreng kan de concept-structuurvisie worden aangescherpt. Na de zomervakantie ligt de visie dan officieel ter inzage. Volgens de planning staat de ontwerp structuurvisie rond de jaarwisseling op de agenda van de gemeenteraad.

Tiplijn