Expo Hal tot 1 oktober tijdelijke noodopvanglocatie om Ter Apel te ontlasten

Expo Hal tot 1 oktober tijdelijke noodopvanglocatie om Ter Apel te ontlasten

Het college heeft besloten dat het COA de opvang in de Expo Hal in Assen gefaseerd mag afbouwen. Hiermee geeft het college het COA de mogelijkheid om de hal tot 1 oktober 2023 te gebruiken als zogenaamde wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De asielzoekers die momenteel in de Expo Hal verblijven worden door het COA, zoals eerder afgesproken, overgeplaatst naar een andere opvanglocatie.

Ondersteuning aanmeldcentrum Ter Apel
Sinds eind 2021 worden er maximaal 500 vluchtelingen opgevangen in de Expo Hal in Assen. De overeenkomst voor deze opvanglocatie met het COA loopt tot en met 31 mei 2023. De instroom van vluchtelingen en daarmee de behoefte aan tijdelijk opvang is nog steeds groot. Hoewel er op dit moment geen mensen buiten slapen, bestaat de mogelijkheid dat de komende periode het aanmeldcentrum in Ter Apel de instroom niet tot nauwelijks kan verwerken. Om nieuwe schrijnende situaties zoals vorig jaar te voorkomen, is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA een tussenoplossing bedacht. Asielzoekers moeten zich altijd eerst aanmelden in Ter Apel, maar als er teveel mensen tegelijkertijd zich melden en er geen plaats is, dan worden zij vervolgens voor een aantal dagen naar aan andere locatie gebracht in afwachting van hun registratie en identificatie. Deze locaties worden wachtkamers genoemd.

Kortstondig verblijf in de Expo Hal
De gemeente Assen en het COA zijn overeengekomen dat de Expo Hal voor de periode van 1 juli tot 1 oktober 2023 ingezet kan worden als wachtkamer van Ter Apel, met een maximum van 500 opvangplekken. In de praktijk betekent dit dat mensen die zich melden in Ter Apel, maar waarbij het proces niet direct kan worden opgestart, worden overgebracht naar de Expo Hal. Voor of bij aankomst in Assen volgt eerst een medische screening. Het verblijf in de Expo Hal is maximaal 3 tot 5 dagen. Op de dag van hun afspraak voor identificatie en registratie gaan zij naar Ter Apel en stromen vervolgens door naar een andere opvanglocatie.

Expo Hal blijft een noodopvang
De opvang in de Expo Hal blijft een noodopvang en is sober van aard. De mensen worden door het COA voorzien van eten, drinken, toiletartikelen en een slaapplek. Ook zorgt het COA voor activiteiten om verveling te voorkomen. Uiteraard is er aandacht voor alle aspecten van veiligheid. Bij de Expo Hal wordt 24 uur per dag beveiliging ingezet.

 

Tiplijn