Opkoopbescherming voor woningen tot 250.000 euro

Opkoopbescherming voor woningen tot 250.000 euro

Alle Assenaren moeten kans hebben op een passende en betaalbare woning. Vanuit die ambitie stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor een opkoopbescherming in te voeren voor woningen met een WOZ-waarde tot € 250.000 euro en de doelgroepenverordening te vernieuwen. Hiermee wil het college (koop)starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen een eerlijke kans geven op de woningmarkt. Op 20 april neemt de gemeenteraad een besluit over deze voorstellen.

Het aanbod van betaalbare koopwoningen in Assen neemt af, terwijl de vraag naar deze woningen juist stijgt. Daarnaast zijn appartementen en rijwoningen in de lagere prijsklasse aantrekkelijk voor opkopers voor de verhuur. Tussen 2017 en 2022 gingen 770 koopwoningen over naar de huursector. Met de opkoopbescherming moeten kopers de woning zelf bewonen en mogen ze deze niet meer verhuren. Met deze regeling blijven naar verwachting meer betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en huishoudens met een laag- of middeninkomen. De nieuwe regeling wordt opgenomen in de huisvestingsverordening.

In uitzonderingsgevallen kan de gemeente een vergunning verlenen voor verhuur. Daarbij kan gedacht worden aan woningen die aan familie worden verhuurd, verbonden zijn aan een winkel- of bedrijfspand of zijn aangekocht door een woningcorporatie. De bedoeling is dat de opkoopbescherming gaat grenzen binnen de stadsgrenzen van Assen.

Doelgroepenverordening
Naast de opkoopbescherming stelt het college ook aan de raad voor om de ‘Doelgroepenverordening’ aan te passen. Hierin zijn afspraken vastgelegd over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Zo is in de verordening onder andere opgenomen dat bij nieuwbouwplannen minimaal 30% sociale huur gerealiseerd moet worden.

Pakket aan maatregelen
De opkoopbescherming en doelgroepenverordening zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen die de Gemeente Assen inzet om een passend en betaalbaar woonaanbod voor iedereen te creëren in Assen. Eerder stelde de gemeente Assen al een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in. Daarnaast wordt er een Vereveningsfonds voor sociale woningbouw voorbereid.

Tiplijn