Kennismaken met bijen tijdens informatieve avond bij Duurzaamheidscentrum Assen

Kennismaken met bijen tijdens informatieve avond bij Duurzaamheidscentrum Assen

Op vrijdag 14 april organiseert Imkervereniging Assen een kennismakingsavond over bijen bij het Duurzaamheidscentrum in Assen. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden meer leren over het belang van bijen, de problemen waar ze momenteel mee kampen en hoe je ze kunt helpen. Ook wordt er verteld wat het imkeren inhoudt en hoe het bijenvolk eruitziet. En natuurlijk is er koffie en thee.

Veel mensen denken dat het slecht gaat met de bijen, maar is dat eigenlijk wel zo? Tijdens de avond wordt hier dieper op ingegaan en wordt er ook aandacht besteed aan andere belangrijke bestuivers, zoals solitaire bijen, hommels en wespen.

De avond wordt verzorgd door het imker echtpaar Joan en René van der Molen van Imkerij van der Molen uit Assen. Na afloop en ondertussen is er ruimte om vragen te stellen en meer te weten te komen over bijen en het imkeren.

De kennismakingsavond is bedoeld voor geïnteresseerden die meer willen leren over bijen, en niet alleen voor mensen die van plan zijn bijen te gaan houden. Ook als je de bijen wilt helpen zonder zelf te gaan imkeren, ben je van harte welkom.

Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven door 10 euro over te maken naar penningmeester van de bijenvereniging afdeling Assen op rekeningnummer NL03RABO0325840849 onder vermelding van 'kennismakingsavond bijen'.

Voor wie het leuk lijkt is er de mogelijkheid om in de maand mei een keer mee te kijken met de imker. Hiervoor kan op de kennismakingsavond een datum worden afgesproken. Kom je met de auto, dan kun je parkeren op het parkeerterrein Stadsbroek. Volg hiervoor de borden met de aanduiding Stadsbroek/De Bonte Wever.

Tiplijn