Landbouwhuis Oostersingel wordt opvang van Oekraïense ontheemden in Assen

Landbouwhuis Oostersingel wordt opvang van Oekraïense ontheemden in Assen

Het Landbouwhuis aan de Oostersingel in Assen is vanaf 1 juli de vierde locatie voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Op deze locatie kunnen ongeveer 180 mensen gehuisvest worden.

De gemeente Assen levert met deze nieuwe opvanglocatie een aanzienlijke bijdrage aan de 800 extra plekken die de Veiligheidsregio Drenthe moet leveren. De huidige opvanglocaties aan de Jan Bommerstraat, Eemland en de Lauwers worden verlengd tot in ieder geval 4 maart 2024.

Opvang ontheemden in Assen
In Assen vinden momenteel ruim 500 Oekraïense ontheemden een veilig onderkomen. Ze verblijven bij gastgezinnen of in een van de gemeentelijke opvanglocaties aan de Jan Bommerstraat, Eemland en de Lauwers. Sinds het voorjaar van 2022 fungeren deze voormalige kantoorpanden in Assen als tijdelijke opvanglocatie. In eerste instantie was dat voor een periode tot aan maart 2023. Omdat de oorlog nog volop gaande is, blijft de noodzaak voor opvang onverminderd groot. In overleg met de eigenaren is het gelukt om de opvanglocaties aan de Jan Bommerstraat, Eemland en de Lauwers te verlengen tot in ieder geval 4 maart 2024.

Vraag om extra opvangplekken
Naar verwachting van het Rijk neemt de toestroom van Oekraïense ontheemden de komende periode verder toe, terwijl terugkeer voorlopig minimaal zal zijn. Daarom heeft het Rijk aan de veiligheidsregio’s gevraagd om op korte termijn te zorgen voor extra opvangplekken. Voor de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om circa 800 extra plekken.

Oostersingel 23 en 25
Om aan de vraag van het Rijk te voldoen, is in Assen gezocht naar de mogelijkheden voor een extra opvanglocatie. De gecombineerde kantoorpanden aan de Oostersingel 23 en 25, ook wel bekend als het Landbouwhuis, zijn hierbij in beeld gekomen. De locatie is zonder grote verbouwing geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense ontheemden.

Oostersingel 23 wordt op dit moment nog deels verhuurd. Met de eigenaar is overeengekomen dat de panden aan de Oostersingel 23 en 25 per 1 mei 2023 beschikbaar komen en vanaf dat moment geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De huurovereenkomst is voor een periode van 1 jaar. De eigenaar heeft aangegeven de zittende huurders te willen helpen bij het vinden van vervangende kantoorruimte. Naar verwachting worden vanaf 1 juli 2023 de eerste ontheemden opgevangen aan de Oostersingel.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming verlengd
De Oekraïense ontheemden vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Dit houdt in dat zij recht hebben op opvang, medische zorg, onderwijs voor minderjarigen en de mogelijkheid om te werken. De nog altijd voortdurende oorlog in Oekraïne, maakt dat mensen die gevlucht zijn voorlopig nog niet kunnen terugkeren. De Europese Commissie heeft daarom besloten om de Richtlijn Tijdelijke Bescherming te verlengen tot 4 maart 2024.

De komende maanden wordt alles op alles gezet om de locatie aan de Oostersingel gereed te maken voor de komst van de Oekraïense ontheemden. Omwonenden en omliggende bedrijven zijn hierover geïnformeerd door de gemeente.

Tiplijn