Crisisnoodopvang voor 50 personen aan de Graswijk in Assen Michael Beugelink

Crisisnoodopvang voor 50 personen aan de Graswijk in Assen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het voorstel om extra crisisnoodopvangplaatsen voor zo’n 50 asielzoekers in Assen te realiseren.

De gemeente stelt hiervoor een woonboerderij aan de Graswijk beschikbaar. Asielzoekers kunnen daar vanaf begin oktober voor een periode van drie maanden verblijven. Met deze opvangplaatsen ontlast de gemeente de overloop bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Crisisnoodopvang in Drenthe
Om de opvang van vluchtelingen in Ter Apel te ontlasten hebben het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken op korte termijn voldoende extra opvangplekken te realiseren. Voor de Drentse gemeenten houdt dat in, dat zij samen zorgen voor 450 plekken voor de crisisnoodopvang van asielzoekers. Assen neemt hiervan ongeveer 50 plekken voor haar rekening.

Graswijk
Vanwege de urgentie van de opgave is de gemeente op zoek gegaan naar locaties die op korte termijn kunnen worden ingezet als crisisnoodopvanglocatie. Hierbij is een woonboerderij aan de Graswijk 23 in beeld gekomen. Deze woonboerderij is eigendom van de gemeente Assen. De woonboerderij is kort geleden vrij gekomen en kan per direct zonder noemenswaardige aanpassingen worden ingezet als opvanglocatie.

Tijdelijke opvang
De opvangplaatsen worden in eerste instantie gerealiseerd voor een periode van drie maanden, van begin oktober 2022 tot eind december 2022. De gemeente kan er voor kiezen de opvanglocatie langer in gebruik te houden als de situatie omtrent het huisvesten van vluchtelingen daar om vraagt.

Tiplijn