DeFKa komt met Havenkwartierproject

DeFKa komt met Havenkwartierproject

In 2021 is DeFKa begonnen met de voorbereiding van het Havenkwartierproject. Ze nodigden een aantal kunstenaars en architecten uit om mee te denken aan een kunstproject dat de mogelijkheden zou moeten onderzoeken die een nieuwe ontwikkeling van het Havenkwartier zou kunnen bieden.

Immers DeFKa Research is sinds 2020 gevestigd aan de Storkweg in dit gebied waar vanwege Rijks- en Gemeentelijk beleid zo’n 500 tot 600 nieuwe woningen gebouwd worden. Als huurder van een gemeentelijk pand wilden ze participeren in een stedenbouwkundig vraagstuk. Overigens niet voor het eerst. DeFKa heeft eerder in de vorm van het Architectuurpodium Assen Cercle Meudon, al presentaties georganiseerd rond ditzelfde Havenkwartier (2007), over Beelden bij Gebouwen, over de Culturele Ruimte en de binnenstad van Assen alsook alternatieven voor leegstaande panden (2011/12).

Aan de tentoonstelling nemen deel: Martina Dal Brollo, Gabrielle Kroese, Siska Peeks, Ingeborg Entrop, Koen van Uden/NEXLAB, Walter Stoop en Wissam van 12WAT Architecten. DeFKa Research begeleidt dit project en draagt zelf ideeën aan die passen bij de jarenlang gekoesterde ambities als professionele onderzoeksinstelling.

Inmiddels hebben ze ook van Wim Germain, architect te Assen, uit zijn archief een deel van zijn Havenkwartier-onderzoek meegekregen bestaande uit 10 foamborden met de oorspronkelijke ontwerpen die ook al eerder zijn tentoongesteld in DeFKa/Architectuurpodium Assen in 2007.

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen leveren eveneens een bijdrage als onderdeel van hun kunst- en architectuuropdracht. Meer informatie volgt bij de openbare presentatie op 1, 2 en 3 juli.

Het project kreeg in de loop van 2022 allengs meer belangstelling bij pers en publiek. Het resultaat is dat vanuit de Jade Hogeschool te Oldenburg studenten een flankerende studie zullen doen op grond van onze documentatie. Eind 2022 wil DeFKa een uitgebreid evaluatief verslag uitgeven waarin ook hun onderzoek wordt meegenomen.

Het Havenkwartierproject wordt ondersteund door Gemeente Assen en Provincie Drenthe.