Locatie Quintus organiseert spetterend kunst- en cultuurfestival

Locatie Quintus organiseert spetterend kunst- en cultuurfestival

Op donderdag 30 juni organiseert locatie Quintus van het Dr. Nassau College voor de derde keer een spetterend kunst- en cultuurfestival. Op dit festival presenteren leerlingen cultuur+ documentaires, theater, dans en exposities. Ook de leerlingen van de talentrichtingen sport, technasium, ondernemen en cultuur verzorgen allerlei activiteiten.

Cultuurcoördinator Johan Zielstra vertelt: ‘Locatie Quintus mag zich sinds 2012 Cultuurprofielschool noemen. Vorig schooljaar is ons cultuurpredicaat weer met 4 jaar verlengd. Na een periode waar er niet veel mogelijk was vanwege de alom bekende reden is het hoog tijd om het festival in alle glorie en luister weer op te tuigen.

Tijdens het ArtFest presenteren de leerlingen die het vak cultuur+ volgen hun culturele werkstukken. Deze werkstukken bestaan uit onder meer theater, dans, filmische producties en beeldende exposities. Leerlingen van de talentrichting ondernemen richten een heus ondernemersdorp in waar zij eigen- gemaakte producten verkopen. Leerlingen van de talentrichting sport vertonen een circusvoorstelling in de sporthal en de leerlingen van de talentrichting Technasium verkopen eigen ontworpen producten.

Verder is er een speciale tent ingericht met beeldend werk dat dit jaar door de eindexamenleerlingen is gemaakt. Derde klas leerlingen geschiedenis hebben in het kader van het onderwerp; ‘de koloniale geschiedenis’ podcasts en interviews gemaakt. Deze zijn te bezichtigen in lokaal 151.

Het schoolplein wordt omgetoverd tot een waar festivalterrein met een heuse talent-stage, alwaar leerlingen gedurende de dag muzikale optredens verzorgen. Nieuw dit schooljaar is dat voor alle leerlingen workshops zijn geregeld op het gebied van science sport en natuurlijk cultuur.

Opening
Het kunst- en cultuurfestival wordt op 30 juni om 14.00 uur feestelijk geopend. Alle belangstellenden zijn op 30 juni a.s. van 14.00 tot 19.00 uur dan ook van harte welkom op de derde editie van het Dr. Nassau College ArtFest!

Het Dr. Nassau College locatie Quintus biedt in alle lesprogramma’s de mogelijkheid om de buitenwereld binnen te halen. Bij onze talentrichtingen ondernemen, Technasium, sport en cultuur is het een vast onderdeel van het programma, bij de andere vakken bieden wij waar mogelijk de faciliteiten aan.