Nieuw toegangshek voor landgoed Valkenstijn

Nieuw toegangshek voor landgoed Valkenstijn

Afgelopen maanden hebben techniekstudenten van Techniekcentrum Assen (Drenthe College) gewerkt aan de restauratie van het toegangshek van landgoed Valkenstijn. Vrijdag is het hek officieel geopend door Lubbo Sap, wijkbeheerder Assen-Oost. Dit gebeurde tijdens het Midzomerfeest, een jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers die zich inzetten voor het landgoed.

De bouw van het hek is uitgevoerd door een lokale aannemer met hulp van techniekstudenten van Drenthe College. Voor de studenten een uitdagend en leerzaam project waarbij ze hebben gewerkt aan vaardigheden als lassen en slijpen. Docent Richard Timmer: “Restauratie vraagt om een andere kijk op metaalbewerking. Voor de studenten zat de uitdaging in het creatief en oplossend leren denken.”

Landgoedwaardige entree
Het nieuwe toegangshek vervangt het oude hek dat er vervallen en treurig bij stond. Oude onderdelen zijn gerestaureerd en hergebruikt bij het nieuwe hek. Het nieuwe toegangshek voorziet het landgoed van een landgoedwaardige entree bij de hoofdingang. Bestuur, vrijwilligers en vrienden van Valkenstijn zijn erg te spreken over het eindresultaat: “Het is echt een aanwinst voor het landgoed.”

Stichting Landgoed Valkenstijn
Het nieuwe toegangshek is tot stand gekomen op initiatief van het bestuur van de stichting Landgoed Valkenstijn. Deze stichting draait op vrijwilligers uit Assen-Oost; een vorm van burgerparticipatie die al meer dan 10 jaar bestaat en zelfstandig functioneert in samenwerking met de gemeente Assen. De nieuwe entree was één van de doelen van het bestuur bij de ontwikkeling van het landgoed. Eerder werden al een duiventil, kunstwerk en ander monumentaal hek aan het landgoed toegevoegd.