Uniek samenwerkingsverband tussen Diagnostiek Drenthe en Zilveren Kruis

Uniek samenwerkingsverband tussen Diagnostiek Drenthe en Zilveren Kruis

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft Certe, Treant en het Wilhelmina Ziekenhuis geselecteerd om de eerstelijnsdiagnostiek in Drenthe te organiseren voor de drie diagnostiekspecialismen: klinische chemie, medische microbiologie en pathologie. Dit in samenwerking met Isala Meppel, Saxenburgh en het Martini Ziekenhuis. De hoogwaardige kwaliteit die de zorgorganisaties in gezamenlijkheid bieden was voor de zorgverzekeraar aanleiding om deze verbinding aan te gaan.

Woensdag 15 juni werd de samenwerking bezegeld met het ondertekenen van de overeenkomst voor 2022 en 2023. Het samenwerkingsverband van regionale zorgaanbieders is in heel Drenthe actief onder de nieuwe naam Diagnostiek Drenthe. De zorgaanbieders binnen het samenwerkingsverband zijn al jaren actief in Drenthe op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek. Eerstelijnsdiagnostiek omvat onderzoeken, zoals laboratoriumonderzoek, die door de eerste lijn, bijvoorbeeld huisartsen, voor hun patiënten worden aangevraagd. Samen beschikken de zorgaanbieders over een netwerk van afnamelocaties die gevestigd zijn in gezondheidscentra, buurthuizen, woonzorgcentra en zorginstellingen. Patiënten kunnen daarom rekenen op toegankelijke locaties voor materiaalafname, dichtbij huis, goede diagnostiek en een snelle uitslag, voorzien van de juiste adviezen.

Aanvragers en verwijzers worden ondersteund bij het kiezen van de juiste diagnostiek. Ook biedt het samenwerkingsverband allerlei faciliteiten aan voor zelf-afnemende huisartsen en worden POCT (Point of Care Testing)- faciliteiten aan huisartsen in bruikleen gegeven. Dat zijn testen die de huisarts af kan nemen, in de vorm van bloed- en urineonderzoek, waarbij de uitslag direct bekend is. Één van de vele voorbeelden van POCT is de glucosemeter, waarmee bloedsuiker gemeten wordt.

Vertrouwen en erkenning De zorgaanbieders voegen kennis toe aan elkaars organisaties, waarmee zij bijdragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Samen zorgen zij ervoor dat de zorgverlener de juiste behandeling kan inzetten en de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar is.

‘We zijn erg verheugd met het vertrouwen en de erkenning die we met dit contract krijgen van Zilveren Kruis. Het is mooi om te zien dat deze unieke samenwerking de gewenste vruchten afwerpt in de vorm van een hoge mate van kwaliteit voor onze huisartsen en hun patiënten’, aldus de bestuurders Geke Blokzijl van Certe, Paula Nelissen van Treant en Hans Mulder van het WZA.