Tijdelijke woonunits op Havenkade voor uitbreiding maatschappelijke opvang Google

Tijdelijke woonunits op Havenkade voor uitbreiding maatschappelijke opvang

De gemeente Assen is van plan  na de zomer de maatschappelijke opvang aan de Havenkade uit te breiden met 5 tijdelijke woonunits. Deze units zijn bedoeld voor dak- en thuislozen en worden op deze locatie geplaatst omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang en aan de dagbesteding aan de Havenkade.

De units staan er voor een periode van 4 jaar (september 2022-september 2026) met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar.Het betreft woonunits voor  dak- en thuislozen voor wie de stap naar zelfstandig of begeleid wonen te groot is. Deze mensen leven op straat en slapen nu in de nachtopvang.

“Alle inwoners zijn onderdeel van de samenleving, ook de kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van de Maatschappelijke Opvang. Iedere persoon zonder dak boven het hoofd is er één te veel. Elk mens heeft recht op huisvesting, een goede levensstandaard, toegang tot zorg en volwaardige participatie” zegt wethouder Harmke Vlieg. “Met deze tijdelijke woonunits is er voor alle doelgroepen van de maatschappelijke opvang een voorziening; naast de bestaande nacht- en dagopvang, dagbesteding en de wintertent, straks ook tijdelijke woningen voor dak- en thuislozen.”

De woonunits komen aan de C.T. Storkweg 15-17, de ingang voor de bewoners is aan de Havenkade. Dit terrein ligt direct achter de nacht- en dagopvang aan de Havenkade. Dit is belangrijk omdat de begeleiding en toezicht vanuit deze locatie plaatsvindt.

Begeleiding en toezicht
Het Leger des Heils en WerkPro verzorgen de begeleiding van en het toezicht op deze bewoners. Het Leger des Heils sluit per bewoner een huurcontract af. In dit contract is (het accepteren van) begeleiding door de dag- en nachtopvang als voorwaarde opgenomen. Voor toezicht en preventie komen er camera’s op het terrein. Het Leger des Heils en WerkPro maken samenwerkingsafspraken met de politie en de gemeente over toezicht en handhaving.

Omgeving
Het terrein waarop de tijdelijke woonunits komen is eigendom van de gemeente. Het bestaande gebouw is verhuurd geweest, maar wordt in opdracht van de gemeente gesloopt. De sloop van de bovenbouw van het pand is inmiddels begonnen. Het terrein wordt door de gemeente straks verhuurd aan woningcorporatie Actium. Die vraagt binnenkort de benodigde omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van de tijdelijke woonunits.

De omwonenden van de Havenkade/C.T.Storkweg zijn inmiddels via een brief geïnformeerd en uitgenodigd voor een informatieavond later deze week.

Tiplijn