De raad stemt in met ingepakte uitbreiding transformatorstation Zeijerveen

De raad stemt in met ingepakte uitbreiding transformatorstation Zeijerveen

Om aan de vraag naar stroom en het doorsturen van opgewekte groene stroom te kunnen voorzien, moet het transformatorstation Zeijerveen uitgebreid worden. Afgezien van een paar opmerkingen stemde de raad in met het voorstel.

De uitbreiding van het transformatorstation is nodig om duurzame energie-initiatieven op het net aan te sluiten. De uitbreiding is nodig om het toenemende aantal duurzame energieprojecten te kunnen aansluiten.

Binnen de regels
Het college stelt de raad voor om met die uitbreiding in te stemmen omdat het binnen de ruimtelijke en stedenbouwkundige regels valt. Bovendien past het plan binnen het gemeentelijke en provinciale beleid.

Ingepakt
Er worden twee nieuwe transformatoren gebouwd. Die volledig ingepakt worden in een zogenaamd geluidshuis. Met dit geluidshuis wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de omwonenden.

Nulmeting
André Dik (PLOP) was tevreden over de geluiddichtheid van de transformatoren. Luc Rengers (AC) wilde weten wanneer het project klaar was. Volgens wethouder Karin Dekker in de loop van 2023. Cindy Vorselman (PvdA) stelde voor om een nulmeting geluid te doen. Mochten er na het in gebruik nemen nog klachten komen dan is er iets om op terug te vallen. Wethouder Dekker zei dat die nulmeting al gedaan was. Richard Klok (VVD) wilde weten hoe toekomstbestendig deze uitbreiding is. De plannen zoals gepresenteerd in de RES kunnen, volgens wethouder Dekker, gerealiseerd worden.

Volgende week wordt dit voorstel geagendeerd als hamerstuk.

Tekst: Bernie Wiegman, raadsverslaggever OmroepAssen

iStock