Aantal autobranden in Assen sterk gestegen

Aantal autobranden in Assen sterk gestegen

Het aantal autobranden is voor het eerst sinds jaren weer gedaald in Nederland. In heel 2021 werd er iets meer dan 4750 keer alarm geslagen voor een autobrand, een daling van meer dan 13 procent. Dit is de eerste daling sinds 2018.

Voor 2021 is de teller op 4.753 voertuigbranden uitgekomen waarvoor via het landelijke P2000-netwerk een alarmering is verzonden, zo blijkt uit data van alarmeringen.nl. In 2020 waren dit er nog zo n 5.500.

Sterke stijging Assen
Er zijn wel opmerkelijke lokale en regionale verschillen. Zo is in heel Drenthe het aantal autobranden juist gestegen, met een kleine 8 procent. Dat komt vooral door Assen, waar het aantal autobranden is gestegen met maar liefst 118 procent: van 17 naar 37. Dat is in absolute aantallen zelfs de grootste stijging in Nederland. In Hoogeveen daalde het aantal van 39 naar 38, in Emmen van 28 naar 16.

Ook in Flevoland en Friesland steeg het aantal. In alle andere provincies zijn de aantallen dus gedaald.

Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op A- en N-wegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal 1 melding per dag per staat meegeteld.

Bron: alarmeringen.nl.