Assenaar verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en drugsbezorgdiensten
112

Assenaar verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en drugsbezorgdiensten

De politie heeft op maandag 4 en dinsdag 5 september een actie gehouden waarbij de focus is gelegd op de online aanbieders van verdovende middelen in de stad Groningen. Deze actie heeft geleid tot vijf aanhoudingen in de stad Groningen. Daarnaast hebben er vijf doorzoekingen plaatsgevonden, waarvan één in Assen, één in Leeuwarden en drie in de stad Groningen.

De politie heeft beslag gelegd op meerdere telefoons, twee auto’s en een flink contant geldbedrag. De drugsactie was bedoeld om de criminele activiteiten te verstoren en daarnaast om informatie te verzamelen. Vervolgacties worden niet uitgesloten.

Door de hele stad Groningen
Bij de politie zijn de afgelopen tijd meerdere signalen binnengekomen van drugshandel, waarbij vaak sprake is van (online) drugsbezorgdiensten. De politie en het Openbaar Ministerie hebben op 4 en 5 september een geconcentreerde actie opgezet naar aanleiding van het beeld. Dat leidde tot de aanhouding van drie mannen van 18, 23 en 34 jaar uit Groningen, een 32-jarige man uit Assen en een 32-jarige man uit Leeuwarden. Vier aanhoudingen vonden plaats in het centrum van Groningen, waaronder in de omgeving van de zogeheten Gele Loper. De vijfde aanhouding was in een stadswijk.

In beslag genomen
Bij de verschillende aanhoudingen werden diverse goederen in beslag genomen. Het gaat om diverse hoeveelheden harddrugs, twee auto’s en een boksbeugel. Bij een instap in een pand troffen agenten goederen die kunnen worden gebruikt bij het vervaardigen van softdrugs. Waardevol zijn meerdere in beslag genomen telefoons, die de politie meer informatie kunnen geven.

Afpakken
Bij een van de verdachten werd een groot contant geldbedrag van vele duizenden euro’s aangetroffen. Dit is in beslag genomen. Criminaliteit mag niet lonen en de politie en het OM zetten in op het afpakken van geld of goederen die zijn verdiend met criminele activiteiten. Op die manier worden criminelen geraakt in hun motief, namelijk het verdienen van geld.

Van bezorger naar crimineel
De drugs worden vaak geleverd door – soms kwetsbare – jongeren, die dat in opdracht van anderen doen. Deze jongeren hebben vaak niet door in wat voor wereld ze zijn terecht gekomen. Ze beginnen met kleine dealtjes, maar er wordt steeds meer van ze gevraagd. Het is vaak lastig om daarmee te stoppen en vervolgens bestaat het gevaar dat ze verder afglijden in de criminaliteit, met alle gevolgen vandien.

Verstoren en aanpakken
De politie werkte bij de actie nauw samen met het Openbaar Ministerie. “De aanhoudingen zijn een mooi resultaat van ons onderzoek naar de online drugsbezorgdiensten en de drugsdealers”, legt Gerard de Jonge als teamchef van het Basisteam Groningen-Centrum uit. “De verdachten en hun opdrachtgevers maken willens en wetens winst ten koste van de gezondheid en veiligheid van anderen. We willen dat criminele systeem met dit soort acties zoveel mogelijk in kaart brengen, maar vooral ook verstoren en dwarszitten. We blijven dit monitoren en aanpakken waar mogelijk.”

Zorgen om drugsgebruik
Afgelopen jaar sprak de gemeenteraad van Groningen ook haar zorgen uit over het grote drugsgebruik in de stad. Dit naar aanleiding van een onderzoek naar de drugsconsumptie via rioolwater in Groningen. “We moeten blijven optreden, zowel preventief als repressief. Je moet je realiseren dat je door het gebruik van drugs een crimineel systeem in stand houdt.” aldus burgemeester Koen Schuiling. “Achter elk pilletje of lijntje gaat een wereld van criminaliteit, geweld, bedreiging en afpersing schuil. Maar denk ook aan milieuvervuiling en verslavingsproblematiek. De vraag naar drugs houdt dat allemaal in stand en vraagt om een integrale aanpak. We willen jongeren weerbaarder maken. Tegelijkertijd werken we samen met de politie en het Openbaar Ministerie om dergelijke acties uit te voeren om deze criminelen te raken in hun handel en de netwerken in beeld te krijgen en daartegen optreden.”

Afhandeling
De insteek van het OM was om de zaken van de verdachten snel, efficiënt en op maat af te doen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het voorkomen van herhaling. “Mensen bevinden zich soms in ingewikkelde situaties waarbij ze zwichten voor criminaliteit, in dit geval het dealen van drugs”, zegt officier van justitie Menting. “Daar kun je snel geld mee verdienen, maar je loopt risico’s die serieuze gevolgen kunnen hebben voor je toekomst. Naast een straf proberen we mensen een perspectief te bieden dat het anders moet én kan. Daar moet een verdachte uiteraard wel voor open staan. Deze actie heeft laten zien dat dat in een aantal gevallen is gelukt.”

Tiplijn