Kloosterveen ligt ten westen van Assen langs de A28, bij de afslag nummer 33 naar o.a. Bovensmilde, Norg en Veenhuizen. Vroeger lagen hier veengebieden, die tot het dorp Witten behoorden. In 1487 verwierf het Assense klooster Maria in Campis (gesticht in 1260) dit dorp en bijbehorende veengebieden, wat de naam verklaart. Een ander deel was in handen van het klooster Soetendale uit Dickninge. De kloostervenen liepen tot aan de Hijkervenen. Begin 17e eeuw werden kloosters en kloosterlanden geseculariseerd (onteigend) door de Landschap Drenthe. Begin 18e eeuw ontstonden plannen om het hoogveen er af te gaan graven en in de jaren 1770 werd de Drentsche Hoofdvaart erdoorheen getrokken, waarop er vanaf 1771 een buurtschap van plaggenhutten ontstond, gericht op turf. In 1778 werd er een kerk gesticht. In 1780 stonden er reeds 100 bewoonde huizen en bij de volkstelling van 1795 woonden er 455 mensen.

Om de woonwijk Kloosterveen te kunnen ontwikkelen is eerst een nieuwe rondweg aangelegd, de Balkenweg. Hierdoor is het doorgaande verkeer vanuit de richting Smilde/Norg via de Hoofdvaartsweg komen te vervallen. Daarna is begonnen met de bouw van het gedeelte vóór de Drentse Hoofdvaart, met de wijkingang aan de Balkenweg. Vervolgens is men aan de andere kant van de vaart verder gaan bouwen met de woonwijk, met winkelcentrum De Kloosterveste als centraal punt in het midden. Achter dit gedeelte is het tweede deel van Kloosterveen gebouwd. Later is een tweede ontsluitingsweg aangelegd, welke uitkomt op de Europaweg-West.

Er zijn in Kloosterveen 15 woonbuurten: Planetenbuurt, Sterrenbeeldenbuurt, Kloosterhaven, Kloostertuinen, Kloosterhage, Kloosterlanen, Kloosterhoven, Kloosterveste, Kloosterhout, Kloosterp. In 2016 bedroeg het aantal inwoners van de wijk 11.100.

bron: Wikipedia

Geen Artikel Gevonden

Buurtschappen

 • Anreep
 • De Haar
 • Graswijk
 • Loon
 • Norgervaart
 • Rhee
 • Schieven
 • Ter Aard
 • Ubbena
 • Witten
 • Zeijerveen
 • Zeijerveld