Menu

Bijeenkomst voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen

De Naastbetrokkenenraad organiseert bijeenkomsten voor familie en naasten van cliënten van GGZ Drenthe. Centraal staat de belangrijke rol die zij vervullen in het herstel van een dierbaar iemand met psychische problemen. Want familieleden en naastbetrokkenen kennen de cliënt vaak als geen ander en kunnen daarom van belangrijke toegevoegde waarde zijn voor de behandeling.

In het dagelijks leven zijn familieleden en naastbetrokkenen degene die zien hoe het met iemand gaat. Zij krijgen te maken met een persoon die zich anders gedraagt en soms moeilijk te bereiken of te begrijpen is. Vaak duurt het een tijdje voordat een diagnose is gesteld en de hulpverlening op gang komt. Maar ook na jaren kunnen zij nog steeds schrikken of bang worden dat het (weer) mis gaat. Behalve angst en onzekerheid, kampen zij regelmatig met vragen, bijvoorbeeld over de behandeling. Maar ook: is het mijn schuld, gaat het over, is het erfelijk? Wat moet ik mijn kinderen vertellen en hoe doe ik dat? Waar vind ik informatie, hoe kan ik steun geven, wat wordt er van mij verwacht? De Naastbetrokkenenraad wijst hen de weg met vragen en maakt problemen bespreekbaar binnen GGZ Drenthe. Er is ook aandacht voor, en ondersteuning bij, de intensieve mantelzorg voor iemand met psychische problemen.

In de Naastbetrokkenenraad zitten mensen die zélf een familielid of naaste hebben (gehad) met psychische problemen. De raad luistert naar signalen die familieleden en andere naastbetrokkenen afgeven, maar ook naar wat er op afdelingen, in teams en in de organisatie van GGZ Drenthe speelt. Door goede samenwerking, contact leggen en verbindingen maken wil de Naastbetrokkenenraad een bijdrage leveren aan het herstel van cliënten en daarbij aan het werk van de hulpverleners van GGZ Drenthe.

Informatie en aanmelden
De bijeenkomsten zijn op vrijdag 21 april in Assen en op vrijdag 9 juni in Emmen. Het duurt van 12.30 uur tot 17.30 uur en het programma is op beide dagen gelijk. Er zijn inleidingen, workshops en er is ruimte voor ontmoeting en het delen van ervaringen. Belangstellenden kunnen zich gratis aanmelden op www.ggzdrenthe.nl/naastbetrokkenen. Na de aanmelding krijgen zij het definitieve programma en praktische informatie toegezonden.

Informatie over de Naastbetrokkenenraad van GGZ Drenthe
De Naastbetrokkenenraad komt op voor de collectieve belangen van familieleden en andere direct betrokkenen van cliënten van GGZ Drenthe. De raad wil de betrokkenheid van naasten stimuleren, hen wegwijs maken in het zorgaanbod en vraagt aandacht voor ondersteuning bij de intensieve mantelzorg voor de naaste met een psychische kwetsbaarheid. De raad geeft advies aan de directie en het management van GGZ Drenthe. Voor meer informatie: www.ggzdrenthe.nl/naastbetrokkenenraad of telefoon 06 - 13 01 74 19.