Menu

Nieuwe Politie sectorhoofd in district Drenthe

Naomi Hoekstra benoemd tot sectorhoofd district Drenthe
 
Naomi Hoekstra is benoemd tot sectorhoofd van het district Drenthe van de politie-eenheid Noord-Nederland. Ze volgt daarmee Fred van Dijk op, die de functie tijdelijk waarnam sinds het vertrek van de vorige districtschef.
 
Naomi Hoekstra  gaf ondermeer leiding aan het basisteam Ommelanden-Noord (Delfzijl e.o.). Momenteel is zij teamchef van het basisteam Leeuwarden. Haar overstap vanuit Friesland naar Drenthe zal voor de zomervakantie plaatsvinden. De precieze datum moet nog worden vastgesteld.