Met een interactieve speurtocht dook de provider jeugd van de Protestantse Gemeente Assen onlangs in het oorlogsverleden van Assen. Insteek daarbij was om een indruk te krijgen van het leven als jongere in bezet gebied.

Met een afsluitend verrassingsbezoek was het volgens de jongeren een geslaagde activiteit. Bij de tocht waren er diverse opdrachten zoals het, met ‘gevaar voor eigen leven’, bezorgen van een verzetskrant, een zoektocht naar het verleden van een leeftijdsgenoot aan de hand van struikelstenen en het achterhalen van de geschiedenis achter het ’11 december laantje’ over de overval op het Huis van Bewaring.

Bij deze opdrachten werd de jeugd, net zoals in oorlogstijd kan voorkomen, geschaduwd. Na de tocht was volgde het gesprek over onrecht en het dilemma van wel of niet opkomen voor een ander. Inclusief mogelijke consequenties voor jezelf en je naasten.

Afsluitend was er een verrassingsbezoek van de burgemeester, Marco Out. Tijdens het gesprek met de burgemeester werd zijn toespraak van 4 mei aangehaald. In deze toespraak stond de vraag centraal “Wat zou jij doen…? “ De jongeren gaven blijk zich goed te realiseren wat het politiek correcte antwoord is maar dat dit in omstandigheden tijdens een oorlog wel eens heel anders zou kunnen uitpakken.

Naast de toespraak is ook meer verteld over de achtergronden van de struikelstenen. In zijn rol als beschermheer van de stichting Struikelstenen Assen wist Marco Out zijn publiek uitstekend te boeien. Mooi resultaat daarbij is ook dat er op deze activiteit nog een vervolg valt te verwachten met een bijdrage voor een nieuwe struikelsteen.